Rymden

advertisement
Rymden
Hannes Berggren
Galax
• Det var en astronom som heter Edwin Hubble
som såg en planet som hette Andromedea.
Det finns ett teleskop som heter Edwin Habble
teleskopet som kommer från han.
Galax
Galaktos betyder på Grekiska, Det var för att
man trodde att gudarna hade spillt mjölk.
BStjänor och galaxer
• Stjänor och galaxer bildades för flera år sedan.
För i tiden trodda man att vintergatan var den
ända galaxen i universum. Men nu vet vi att
det finns flera galaxer.
Big bang
Efter big bang var det väldigt varm men efter ett
tag så började det bli svalnare. Sen bildades dert
moln.
Dragnings kraft
• Dragnings kraften gör så vi inte svävar runt på
jorden.
Download