Planering för Fysik ”Universum”, årskurs 7 vecka 11-14

Planering för Fysik ”Universum”, årskurs 7
vecka 11-14
Ur kursplanens centrala innehåll:



Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar
Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling
Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och
avstånd mellan dessa
När vi arbetat med detta ska du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veta vad en stjärnbild är
Veta att det finns olika sorters stjärnor
Känna till enheten ljusår
Veta vad en galax är
Känna till Vintergatan
Veta något om stjärnornas liv
Känna till Big Bang
Känna till hur universum har utvecklats
Förstå skillnaden mellan astronomi och astrologi
Bedömning sker av egen uppgift, muntliga diskussioner samt läxförhör.
Vecka 10
Stjärnorna
Vecka 11
Vecka 12
Vintergatan
Stjärnhimlen
Galaxer
Stjärnbilder
Stjärnhimlen förändras
Stjärntemperaturer
polstjärnan
ljusår
fusion
Nebulosor
Vecka 13
Röda jättar
och vita dvärgar
Supernovor och
svarta hål
Läxa sid 216-219
Eleven har grundläggande
kunskaper om
Eleven har goda kunskaper om
Vecka 14
Big Bang
Andra galaxer
Universum utvigas
BIG BANG
Grundämnen
Läxa sid 220-223
Eleven har mycket goda
kunskaper om
Universums uppbyggnad och utveckling
och visar det genom att ge
exempel på och beskriva
dessa med viss användning av
begrepp, modeller och teorier
och visar det genom att förklara
och visa på samband inom
dessa med relativt god
användning av begrepp,
modeller och teorier
och visar det genom att förklara
och visa på samband inom
dessa och något generellt drag
med god användning av
begrepp, modeller och teorier