Lokal Pedagogisk Planering - LPP
Ämne/ämnen:
Fysik
Ämnesområde:
Astronomi
Elevgrupp:
År 9
Tidplan:
v. 44 - v. 12-13
1. Nationella mål:
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven:
– utvecklar kunskap om fysikens världsbild utgående från astronomi och kosmologi,
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall:
– ha insikt i universums uppbyggnad och om hur denna kunskap utvecklats genom
tiderna,
– ha kunskap om vårt solsystem samt om stjärnor och deras utveckling,
2. Bedömning:
Det som kommer bedömas är:
- din kunskap om solsystemets uppbyggnad och de olika typer av objekt det består av.
- din förmåga att förklara hur de olika objekten påverkar varandra och vilka fenomen
vi kan se som beror på objektens rörelser.
- din kunskap om universums uppbyggnad och de olika typer av 'objekt' det består av.
- din förmåga att jämföra några teorier om hur universum uppstod och hur det kommer
sluta.
3. Undervisning:
För att klara området behöver du:
 Känna till världsuppfattningen genom tiderna.
 Känna till hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande och påverkar varandra.
 Kunna förklara hur olika årstider uppkommer.
 Kunna förklara uppkomsten av ebb och flod, springflod och nipflod med
utgångspunkt från solens och månens rörelser.
 Kunna förklara hur sol- och månförmörkelse uppstår.
 Känna till något om solsystemets olika planeter och dess uppbyggnad.
 Känna till något om planetsystemets mindre kroppar som kometer, meteorider,
meteorer och meteoriter.
 Känna till något om universums historia och dess öde.
 Känna till något om solens utveckling
 Veta hur energin alstras i en stjärna.
 Känna till hur stjärnans färg beror på yttemperaturen.
 Känna till något om stjärnor och stjärnbilder.
 Känna till något om svarta hål.
 Känna till något om galaxer och nebulosor
4. Hur ska du visa vad du lärt dig?
I en provsituation ska du kunna besvara följande uppgifter:
1. Beskriv solsystemet.
a. Vilka typer av objekt består det av? Ge en kort beskrivning av de olika
objekten.
b. Namnge och ange placering för så många objekt du kan.
c. Beskriv någon äldre uppfattning av hur solsystemet ser ut.
2. Vissa fenomen vi kan beskåda på/från jorden beror på solens och månens rörelser.
a. Vilka är dessa fenomen? Ge en beskrivning av dem.
3. Många forskare är överens om att universum föddes i den händelse som kallas Big
Bang.
a. Ge en förklaring av Big Bang.
b. Jämför Big Bang med någon annan beskrivning av hur universum/världen
skapades.
c. Det finns flera teorier om universums slutliga öde. Välj ut en och beskriv den.
4. När vi tittar på natthimlen kan vi se mer än bara stjärnor.
a. Vilka andra typer av objekt kan vi se? Ge en beskrivning av dem.
b. Finns det några objekt som vi vet finns 'där ute' men som vi inte kan se?
Beskriv!
c. Berätta något om en stjärnas livscykel och vad som får den att lysa.