Planering i SO åk 1

advertisement
Planering i NO, musik och bild åk 2, området rymden.
Syfte:
Området rymden syftar till att ge eleverna faktakunskaper om olika himlakroppar som sol,
stjärnor, månen och planeter, deras rörelser i förhållande till varandra och hur de påverkar
vårt liv på jorden.
Centralt innehåll:





Jorden, solen och månens rörelser i förhållande till varandra
Månens olika faser
Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året
Hur årstidsväxlingarna i naturen sker
Berättelser om äldre tiders strävan att förstå och förklara fenomen i naturen
Planering i NO, musik och bild åk 2, området rymden .
Innehåll och undervisning
(vad/hur?)
 Vi ser på film
 Vi lyssnar/läser olika
texter
 Vi skriver texter
 Vi skapar med olika
tekniker
 Vi sjunger
Viktiga ord






Det här ska du kunna
(mål/bedömning)
planeter
universum
Big Bang
solsystem
stjärnor
stjärnbilder
Så här visar du att du kan det här
 Du ska skriva/rita
 Berätta muntligt
 Delta i diskussioner
 Deltar i enklare dramatisering
 berätta hur universum
skapades enligt
vetenskapen
 förklara hur året är
uppbyggt med årstider
och månader samt varför
årstiderna växlar
Förmågor
Kommunikation:
 Du kan lyssna, förklara och
skriva/berätta muntligt om det du lärt
dig.
Download