Vi i universum åk 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet geografi

advertisement
Vi i universum åk 2
Syfte
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter
formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, utforska och analysera samspel mellan
människa, samhälle och natur i olika delar av världen, göra geografiska analyser av omvärlden och
värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Centralt innehåll (NO)
Året runt i naturen
• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder
och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Berättelser om natur och naturvetenskap

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och
förklara fenomen i naturen.
Kunskapskrav
• Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
• Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och
människan
Metod
 Ta reda på vad eleverna har för förkunskaper genom att göra en tankekarta. Även vad de
vill lära sig om rymden.

Titta på film och högläsning om olika skapelseberättelser. Samtala om det efteråt om
likheter och skillnader. Rita bilder till berättelserna.

Gå igenom konkret (exempelvis jordglob) hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande
till varandra. Skapa planeter i mindre grupper utav papier macher för att få en förståelse av
storlek, utseende och hur solsystemet är uppbyggt.

Läsa faktatext om en planet och skriva egen faktatext. Läsa text om planeterna och svara
på frågor (läsförståelse).

Film om månens faser och rita de olika faserna.

Genomgång av almanackan på mattelektionerna med månader och årstider.

Lyssna till berättelser om olika stjärnbilder och hitta kända stjärnbilder på en stjärnhimmel.
Skapa sin egen stjärnbild med guldstjärnor och skriva en text om sin stjärnbild.

Eftersom eleverna hade frågor om liv i rymden så samtalade vi om rymdvarelser och de fick
rita sin egen rymdvarelse utifrån fantasi.

Högläsningsböcker om rymden och grekisk mytologi (stjärnbilder).
Sätta ihop alla arbetsblad till en rymdbok.
Bedömning
Eleverna kan göra ett eget sol-måne-jord system där de förklarar hur de rör sig i förhållande till
varandra. Redovisning med rollspel av solsystemet i mindre grupper och läraren filmar. De kan rita
stjärnbilder och berätta något om den.
Download