Pedagogisk planering `Rymden`

advertisement
Ale
"Rymden"
Fy
NO
Skapad 2016-03-15 av Karin Bucht i Surteskolan, Ale | Baserad på "Rymden" från Röselidsskolan, Lerum | Redigerad senast
2016-03-18 av Karin Bucht
Nu lämnar vi jorden och ger oss ut i yttre rymden! Tänk att tekniken
utvecklas hela tiden så att vi kan se allt längre och längre bort... Vad
är universum? Vad finns låångt där borta? Finns det liv någon
annanstans? Ja, frågorna är många.
Under några veckor på vårterminen kommer vi att arbeta med temat
rymden. Vi startar gemensamt med Big Bang och går vidare med
solen, månen, stjärnorna och planeterna.
Syfte med undervisningen
Jordens, solens och månens rörelser i förhållandet till varandra.
Månens olika faser.
Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Det här ska vi göra
Vi ska läsa faktaböcker om rymden och skriva faktatexter.
Karin ska ha genomgångar och ställa frågor.
Vi tittar på filmer om rymden.
Vi tittar på bilder och pratar om dom.
Vi söker fakta på internet.
Vi försöker kontakta någon som vet mer om rymden.
Vi skriver tankekartor.
Vi svarar på frågor skriftligt och går genom svaren tillsammans.
Vi läser ur "Leia och björndjuren".
Kopplingar till läroplan
♦
Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. NO 1-3
Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Utskrivet 2016-03-18 13:11
Ale
Det här ska vi bedöma
Ditt aktiva deltagande vid våra genomgångar och diskussioner.
Din förmåga att ta ut det viktigaste och formulera faktatexter med egna ord.
Din förmåga att använda och förklara viktiga begrepp (ord) som har med rymden att göra.
Kopplingar till läroplan
■
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
NO 3
Fy
Tilldelad 2016-03-18 av , i
NO
Rymden
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jorden
Jag kan lite om jordens rörelser.
Jag kan återberätta om hur jorden rör
sig i förhållande till solen.
Jag kan redogöra för hur jorden och
månen rör sig i förhållande till solen
och vilka följder det får.
Månen
Jag vet att månen ändrar form. Jag
vet att månen kan vara till exempel
fullmåne eller halvmåne.
Jag vet att månens olika former kallas
för faser och jag kan berätta om dom.
Du kan berätta om månfaserna och
namnge de olika månfaserna. Du
kan berätta fakta om månen.
Stjärnbilder Du känner igen några stjärnbilder.
Du kan namnge några stjärnbilder.
Du kan rita några stjärnbilder och
namnge dem.
Planeter
Jag kan med stöd berätta vad
planeterna kallas.
Jag kan utan stöd berätta namnen på
planeterna.
Jag kan namnge samtliga planeter
och deras placering. Jag kan
ytterligare fakta om några av dem.
Big Bang
Du vet vad Big Bang är.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om
Big Bang.
Du kan berätta på ett utvecklat sätt
om Big Bang.
Stjärnor
Du vet att vår sol är en stjärna.
Du vet att stjärnor är brinnande
gasklot.Du vet att vår sol ligger
närmare jorden än de andra
stjärnorna.
Du kan berätta mer fakta om
stjärnorna.
Utskrivet 2016-03-18 13:11
Download