LPP – Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder

advertisement
LPP – Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
Team D Centralskolan.
Tid: Vecka 7-8
Syfte:
Eleverna ska utveckla kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster.
Undervisningen ska ge möjligheter till att utveckla nyfikenhet på och intresse för de
sammanhang som sker i dess omvärld. Eleverna ska ges förutsättningar att samtala om
naturvetenskap. Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Centralt innehåll:
 Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn och årstider.
 Bildteknik såsom teckning och målning.
 Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
Mål:
 Känna till hur ett dygn och årstiderna påverkas av solen och månen.
 Framställa några bilder.
 Klara att beskriva några månfaser och stjärnbilder.
 Klara att prata om solen, månen och några planeter.
Undervisning.
 Prata om vilka årstider vi har och hur dessa är.
 Genom praktiskt arbete lära sig hur dagar och årstider påverkas av solen.
 Genom praktiskt arbete lära sig hur jorden och månen styr våra årstider.
 Prata om elevernas egna stjärnbilder.
 Arbeta praktiskt med att framställa bilder.
 Genom filmer få information och fakta om månen och stjärnbilder.
Bedömning: E
Eleven kan bidra till resonemang om solen, månen och planeterna och medverka i
att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
C. Se E men föra enkla resonemang och på ett delvis fungerande sätt.
A. Se E men på ett välutvecklat sätt och välfungerande sätt.
Bedömning: Träningsskolan.
Grundläggande:
Eleven deltar i observationer av dygn och årstider.
Eleven kan delta i att framställa bilder.
Fördjupade:
Eleven gör observationer av dygn och årstider.
Eleven kan framställa bilder.
Centralskolan 2015-02-04
Cathrine och Erica
Download