Fysik

advertisement
Fysik
F-3
4
5
6
Eleven bör kunna….
Eleven bör kunna….
Eleven bör kunna….
Eleven bör kunna….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
veta att vi bor på jorden, att den är en
planet som tillsammans med andra
himlakroppar finns i rymden
ha kunskap om hur månen och solen
påverkar jorden
göra enkla experiment om t.ex. vad
som flyter och vad som sjunker
på enkla sätt undersöka batterier,
magneter, ficklampor etc.
väderleksbegrepp; dimma, moln, sol,
blåst, regn och åska
förstå varför det blir dag och natt
•
•
•
känna till olika
himlakroppar och
stjärnbilder samt få en
viss insikt i var på
himlen kropparna
befinner sig
göra enklare
experiment om
elektricitet och
magnetism
ha vetskap om några
olika enklare
uppfinningar som
påverkat vår utveckling
hur regn, snö och hagel
blidas
•
ha kunskaper om ljusets
och ljudets egenskaper
samt örats och ögats
funktioner
ha insikt i hur
planeterna rör sig samt
hur månen och jorden
rör sig i förhållande till
varandra och kunna
förknippa tideräkning
och årstider med dessa
rörelser
•
•
•
ha insikt i
meteorologiska
fenomen och
sammanhang
få prova tekniska
tillämpningar av den
elektriska kretsen och
permanentmagneter
få egna erfarenheter av
systematiska
observationer,
mätningar och
experiment
känna till några
exempel där fysikaliska
upptäckter påverkat vår
kultur och världsbild
Download