NO-Ht 16-elev

advertisement
NO. Ljus och ljud. Åk 3. Elev PP
Varför kan man inte se ljud? Och kan man höra ljus?
Alla kanske vet att vi hör med våra öron och ser med våra ögon men
hur fungerar det? Vad är ljud och hur kan öronen höra det? Hur kan
ögonen se ljus och färger?
Du kommer att få lära dig ögat- och örats olika delar. Du kommer
också att få göra olika experiment där vi undersöker vad ljus är och
hur man kan få fram färger ur vitt ljus. Vi kommer också att göra
experiment där vi undersöker hur ljud skapas och hur ljud rör sig.
Grundnivå
Du kan nämna några av ögat- och
örats delar.
Du kan ge exempel på hur ljud
rör sig.
Du kan förklara hur ögat tar in
ljus.
Utvecklad nivå
Du kan förklara varför vi behöver
vissa delar i ögat och örat.
Du kan förklara hur vi kan höra
ljud.
Du kan förklara hur ljus rör sig
och kan brytas.
Download