LPP ljud o ljus nya boken

advertisement
Ht 2014
Namn:___________________
Akustik och optik, ögat och örat
Sidor att läsa 137 – 151, 155 och 156 – 175, 182-183
plus stenciler, ögat och örat.
Denna period kommer du bl.a. få lära dig om:










vad ljus och ljud är samt deras egenskaper
ljusets utbredning, reflektion och brytning i speglar och linser
vad färger är och hur ögat (hjärnan) uppfattar färg
ögats delar och uppbyggnad
polariserat ljus, UV-ljus, IR-strålning, laser, röntgen
hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat
resonans
begrepp som frekvens, våglängd, amplitud, tonhöjd
örats delar och uppbyggnad
dopplereffekten
Du kan visa i vilken grad du behärskar förmågorna:
E
C
A
att använda fysikens begrepp, modeller och teorier.
att beskriva och förklara fysikaliska samband i
naturen och samhället.
att föra resonemang som rör fysikaliska samband,
t.ex. mellan ljud och ljus.
att använda kunskaper i fysik för att granska
information.
att kommunicera och ta ställning i frågor som rör
teknik, miljö och samhälle.
att genomföra systematiska undersökningar i fysik
Detta visar du genom:



att delta aktivt i diskussioner och resonemang på lektionstid.
att genomföra laborationer och skriva laborationsrapporter.
prov
/Arvid
Download