Uploaded by User502

Frågeblad - hörselvård

advertisement
TINNITUS
Film : ”MAN KAN INTE BLUNDA MED ÖRONEN”
https://www.youtube.com/watch?v=FRnN5ElVP6Q
Svara på så många frågor som möjligt under filmens gång, du får tid att arbeta med frågorna även
efter filmen.
1. Vad är buller? Förklara med egna ord.
2. Vad är ljud?
______________________________________________________________
3. Vad kallas tonhöjden på ett ljud ?________________________________
4.Vilken enhet mäter man tonhöjden i ? ____________________________
5. Vad mäter man ljudets styrka i? ________________________________
6. Hur märker man att man har överansträngt sin hörsel?
__________________________________________________________
7. Kroppens minsta ben sitter i örat. Vad heter de tre benen?
( första bokstaven är given)
H______________________________________________
S______________________________________________
S______________________________________________
8. Hur kan man skydda sitt öra vid ex konserter eller vid stark ljudmiljö?
__________________________________________________________
9. Vad heter sjukdomen som orsakar pip i örat?
___________________________________________________________
10.I vilken del av örat sitter de känsliga hårcellerna? ___________________
11.Ge 3 förslag till hur man tar hand om sin hörsel och sina öron på bästa
sätt. Skriv i rutan.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________
Lycka till ! 😊
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards