Tinnitus och Ljudkänslighet Prova på Tecken Som Stöd, TSS

advertisement
För dig som har hörselnedsättning, tinnitus och/eller ljudkänslighet
Under våren 2015 finns det följande grupptillfällen att delta i;
Tinnitus och Ljudkänslighet
Dela erfarenheter med varandra som kan underlätta i vardagen.
Tid och plats;
9 februari 14.00 -16.00 Falun
6 maj
13.30- 15.30 Mora
Prova på Tecken Som Stöd, TSS.
Kan vara ett sätt att underlätta kommunikationen i svåra ljudmiljöer
Tid och plats;
27 januari 14.00 – 16.00 Falun
Information och samtal tillsammans med
anhöriga/närstående om hörsel/tinnitus och dess konsekvenser
Tid och plats;
25 mars 13.00 – 16.30 Falun
Hörhjälpmedel när enbart hörapparat inte räcker
Titta, prova och samtala kring hjälpmedel som underlättar delaktighet
Tid och plats:
14 april på em Borlänge
20 maj 13.30 – 16.30 Mora
Hörsel/tinnitusrehabilitering i grupp under 3 dagar för personer i
yrkesverksam ålder
Tid och plats;
5 februari, 12 februari, 19 februari 3 dagar kl 0900 – 1500. Ludvika
15 april, 22 april, 29 april. 3 dagar kl 0900-1500. Falun
Aktiv kommunikation vid 5 tillfällen för seniorer
Tid och plats
23 april, 6 maj, 13 maj, 20 maj 27 maj, 5 dagar kl 1000-1200 Mora
Vill du ha mer information; Kontakta Pedagogiska Hörselvården.
Download