Patientinformation Tinnitus

advertisement
Patientinformation
Tinnitus
Vad är tinnitus?
Tinnitus är att höra ljud som enbart uppfattas av den som har tinnitus. Trots det är
tinnitus högst verkliga ljudupplevelser. Alla har upplevt tinnitus av snabbt övergående
karaktär, men upp till femton procent av Sveriges befolkning upplever det som ett
stadigvarande problem. Tinnitus förekommer i alla åldrar och kan ha olika typer av
karaktär. Det finns oftast samband med hörselnedsättning men även andra problem
så som depression, bettfel, muskelspänningar, olika sjukdomar, läkemedel, stress
m.m.
Vad ger tinnitus för besvär?
Tinnitusljuden leder ofta till andra besvär som irritationskänsla, störd nattsömn, störd
koncentrationsförmåga. Många som har tinnitus känner sig trötta och nedstämda.
Det är vanligt med muskelspänningar och man tycker ofta att besvären försämrar
livskvaliteten. Även om tinnitusljudet är besvärligt blir de flesta som får tinnitus bättre
efter en tid.
Vilka undersökningar behöver göras?
När du söker vård gör läkaren en allmän hälsobedömning, där genomgång av
sjukdomshistoria och en kroppsundersökning ingår. Du får göra ett hörselprov för att
se om det finns en bakomliggande hörselnedsättning.
Kort beskrivning av behandling
Utifrån grundorsaken till tinnitusbesvären kan olika typer av behandling bli aktuell
såsom till exempel. sjukgymnastik, hörhjälpmedel, bettskena eller antidepressiv
behandling. Ibland kan hörselvården i Halland hjälpa till med olika typer av
pedagogiska, psykosociala och tekniska insatser.
Vad kan jag själv göra?
Hur du mår fysiskt och psykiskt har stor betydelse för hur mycket du lider av din
tinnitus och det finns många saker du kan göra själv.
Rådgivning
Dagtid ÖNH-mottagningen
Halmstad
035-13 14 50
Öron-, näs- och halskliniken Halland
Varberg
0340-48 11 75
Kungsbacka
0300-56 50 35
Sidan 1 av 2
Patientinformation
Undvik höga ljud och buller.
Om du har sömnbesvär kan du pröva att sätta på radion eller någon annan ljudkälla
som kan ge ett behagligt bakgrundsljud.
Du bör försöka stressa mindre och se till att det finns tid för återhämtning och
avslappning. Det är bra att motionera regelbundet, eftersom det förebygger
utmattning, stress och depression.
Se till att sova tillräckligt och se till att ät regelbundet för att undvika svängningar i
blodsockret.
Vill du veta mer?
Hörselskadades riksförbund:
http://www.hrf.se/system/files/tinnitusbroschyr_2013_lr.pdf
Mer information finns att läsa på sjukvårdsupplysningens webbplats www.1177.se,
det går också bra att ringa till 1177.
Rådgivning
Dagtid ÖNH-mottagningen
Halmstad
035-13 14 50
Öron-, näs- och halskliniken Halland
Varberg
0340-48 11 75
Kungsbacka
0300-56 50 35
Sidan 2 av 2
Download