b) t.ex. människan, falken, flugan, katt, uggla

advertisement
Test: Våra sinnen
Repetitionsfrågor:
1.
2.
3.
4.
Vilka sinnen har vi?
Vilka olika smaker kan vi känna?
Ge exempel på uppgifter som vår hud har.
Ge exempel på djur som
a) hör bra
b) ser bra
c) använder framför allt sitt luktsinne
5. Förklara följande begrepp: Hornhinna, trumhinna, hörselnerv, synnerv,
stämband, döv, förlamning, tinnitus, blind, nervsystemet, färgblind, tonhöjd,
buller, spektrum
6. Hur skyddas ögat?
7. Beskriv hur man kan höra ljudet med hjälp av begreppen ljudkälla, ljudvågor,
vibration
8. Vad är eko? Hur fungerar det?
9. Förklara vad hjärnans uppgifter är
10. Varför är hjärnskakning, svimning och andra skador på hjärnan farligt?
11. Varför sover vi?
Svar på frågorna
1. smak, lukt, känsel, syn, hörsel, balanssinnet, muskelsinnet
2. Salt, sött, beskt, surt, umami
3. Signalera det vi känner omkring oss, som om det blåser eller är varmt. Skydda
mot att torka ut eller att smuts och bakterier kommer in. Skydda mot kyla och
värme. Svettas via svettkörtlar för att reglera värmen. Få gåshud vid kyla. Känna
av tryck.
4.
a) t.ex. vårtbitaren, haren, fladdermusen,
b) t.ex. människan, falken, flugan, katt, uggla
c) t.ex. hundar, fjärilshanen, orm, varg, haj, björn
5. Hornhinna: Hinna som sitter utanpå glaskroppen som hålls fuktig av tårvätska
 Trumhinna: Tunn hinna som vibrerar i takt med ljudet man hör
 Hörselnerv och synnerv: skickar signaler vidare till hjärnan
 Stämband: Vibrerar när vi pratar
 Döv: Om man inte kan höra all med sina öron.
 Förlamning: Skador som gör att man inte kan röra vissa delar av kroppen.
Skadar man ryggen kan kroppen bli förlamad även om benen fungerar,
kopplingen fungerar inte mellan ben och hjärna, som styr rörelserna.
 Tinnitus: Ett irriterande ljud som egentligen inte finns. Personer som har
tinnitus hör ljudet varierande mycket.
 Blind: När man inte kan se något med sina ögon. En synskada.

Nervsystem: Alla nervceller skickar signaler till och från hjärnan ut i kroppen.
Det är nervsystemet. Ryggmärgen har fullt med nerver, som nervernas
”motorväg”. I öronen sitter hörselnerver och i ögat synnerver.
 Färgblind: När man inte kan skilja vissa färger från varandra, vanligast är rött
och grönt men även gult och blått.
 Tonhöjd: Ljud kan låta olika, ljust och mörkt. Det beror på vibrationen. Man
kallar det olika tonhöjder. Dov ton är baston och pipig ton kallas diskantton.
 Buller: Det vi upplever som störande ljud, oljud.
 Spektrum: När ljuset bryts så att man ser alla olika färger som ljusstrålen
innehåller. Regnbåge är ett spektrum.
 Reflexion: När ljuset träffar en yta så studsar några av strålarna tillbaka. Olika
ytor reflekterar olika mycket ljus.
6. Ögonlocken blinkar för att rengöra ögat. Tårar håller ögat fuktigt, ögonfransar
och ögonbryn skyddar så att inte skräp och dam kommer in i ögat. Pupillens
storlek släpper in olika mängder ljus.
7. Ljudet kommer från en ljudkälla. Gitarren är ljudkällan. När man spelar på
strängarna får man dem att vibrera, som ljudvågor genom luften.
8. Eko är ljud som reflekteras mot olika ytor. När det kommer tillbaka så hör man
det man ropat igen.
9. Man kan säga att hjärnan är ledningscentralen eller huvudkontoret i kroppen.
Hjärnan tar emot alla signaler som kroppens nerver skickar. Signalerna skickas
via nervsystemet i ryggmärgen. I hjärnan tolkas signalerna och från hjärnan går
signaler ut i kroppen. När hjärnan har tolkat signalerna vet vi t.ex. vad vi har sett,
hört eller känt. Det är när hjärnan skickar tillbaka signaler som vi rör vissa
muskler, t.ex. som att sparka till en boll.
10. Hjärnan behöver syre för att fungera. Utan syre kan hjärnan skadas. Om man får
hjärnskakning eller slag mot huvudet kan man svimma eller bli medvetslös. Då
får hjärnan inte tillräckligt med syre. Ibland kan det leda till att man får
minnesstörningar.
11. För att kroppen ska kunna återhämta sig. Kroppen går ner i viloläge och får
slappna av och återhämta sig några timmar. Små barn och tonåringar brukar
behöva mer sömn än en gammal person.
Download