Takt och ton
kan vara en ren njutning
Våra förfäder gjorde lurar av brons för kanske 3000 år sedan. Musik finns i
alla kulturer - i dag ock hos oss kanske mer än någonsin. Trummor från
Afrika och stränginstrument från Indien har påverkat musik över hela
världen. Vi använder musik i nästan alla sammanhang. Nu kan vi också
lagra musik för att sedan återge den flera gånger.
Musikinstrument
Ljud är svängningar. Musik sätter alltså luften i svängning. Höga toner är
toner med hög frekvens, det vill säga snabba svängningar. Låga toner har
låg frekvens, det vill säga svänger långsamt. En tons styrka beror på
svängningens storlek. Höga ljud kallas diskant, låga bas.
Förstärkning
Om ljudet är för svagt för att uppfattas av en stor publik kan man använda
förstärkare. Ljudet tas först upp av en mikrofon. Den gör om det till
elektriska signaler. Det finns också instrument som bildar de elektriska
signalerna direkt, till exempel elgitarr.
Förstärkaren gör om signalerna så att de blir starkare. En bra förstärkare
gör bara det. En sämre förstärkare kan förändra signalerna så att ljudet
låter orent. Detta kallas distorsion.
Stenkaka, vinyl och cd
Edison uppfann fonografen, som var en föregångare till grammofonen.
Ljudet lagrades som ett spår i en rulle. Edisons första inspelning blev
barnvisan Mary had a little lamb. Nu är lagrad musik en stor handelsvara.
På grammofonskivor lagrades musiken som ett spår med vågiga sidor.
"Stenkakor" är en äldre sorts skivor som går i bitar om man tappar dem.
För femtio år sedan kom skivor av vinylplast. När man spelade upp skivan
följde en pickup spåret och gjorde om vågorna till elektriska signaler.
Nu har cd:n (Compact Disc) i stort sett tagit över marknaden för lagrad
musik. Inspelningar på cd består av små prickar som cd-spelaren läser
med hjälp av en laserstråle.
Bandspelare
Bandspelare lagrar ljud i form av ett magnetiskt mönster. Bandets ena sida är
täckt med ett magnetiskt ämne. Mönstret görs med hjälp av en liten
elektromagnet som bandet passerar. Magneten kallas inspelningshuvud. Först
passerar bandet ett raderhuvud, som tar bort den gamla inspelningen. När man
lyssnar använder man ett avspelningshuvud. För det mesta får
inspelningshuvudet också vara avspelningshuvud, eftersom de är gjorda på
samma sätt. När det bandet glider förbi, blir det elektriska signaler ungefär som i
en generator.
Återgivning
När man spelar upp lagrad musik måste man ha en förstärkare. Den förstärkta
signalen går vidare till en eller flera högtalare.
Högtalaren är det sista steget. Den måste vara lika bra som andra delar i
anläggningen. Man har ingen glädje av en dyrbar cd spelare eller förstärkare om
inte högtalarna är lika bra.
Det är vanligt att högtalare har flera element. Det kan vara ett för bas, ett för
mellanregister och ett för diskant. I sådana högtalare finns ett delningsfilter. Det
sorterar ljuden och skickar dem till rätt element.
Minns du?
1. Vad gör en mikrofon? En förstärkare?
2. Vem uppfann den första apparaten som kunde lagra ljud? Vad hette
apparaten?
3. Hur lagras ljudet på ett band?
4. Vad betyder förkortningen cd?
Förstår du?
1.
Varför köper man helst inte billiga högtalare till en dyr förstärkare?