1 Ett funktionellt perspektiv Del 1 Att beskriva ett beteende 2

advertisement
1 Ett funktionellt perspektiv Funktionell kontextualism Multipla funktioner Funktionell ekvivalens Topografiska aspekter Funktionella aspekter Pragmatiskt sanningskriterium Del 2 Att förklara ett beteende Del 3 Att förändra beteende 5 Att lära via association: respondent inlärning 10 Fungerande kunskap Del 1 Att beskriva ett beteende Respondent betingning Betingat respektive obetingat stimulus Betingad respektive obetingad respons Affekter Generalisering Diskriminering Respondent utsläcknining Förberedd inlärning 2 Topografiska aspekter på ett beteende 6 Att lära sig via konsekvenser: operant inlärning 12 Princip och praktik Observerbart beteende Yttre beteende Inre beteende Beteendeöverskott Beteendeunderskott Positiv förstärkning Negativ förstärkning Positiv bestraffning Negativ bestraffning Primär förstärkare Betingad förstärkare Generaliserad förstärkare Funktionell beteendeklass Funktionell ekvivalens Operant utsläckning Utsläckningskrevad 3 Att observera ett beteende Registrering Baslinje 4 Att kunna sitt ABC Kontingensanalys Sekvensanalys Antedecent Beteende Etablerande omständighet 7 Operant inlärning: stimuluskontroll Stimuluskontroll Diskriminativt stimulus Generalisering Diskrimination Modellinlärning Regelstyrt beteende 8 Att lära via inramning: om tänkande på gott och ont Relationsinramning Arbiträrt applicerbara relationsresponser Kognitiv fusion Upplevelsemässigt undvikande Kausal illusion 9 Att tillämpa sitt ABC 11 Samtal till förändring Psykoterapins två scener Själviakttagelse Frågor med olika syften Validering Mål och värderingar Metaforer 13 Behandlingsprinciper 1 Social färdighetsträning Hanterande av kontigenser Teckenekonomi Problemlösningsträning Beteendekontakt 14 Behandlingsprinciper 2 Generalisering Själviakttagelse Exponering Responsutvidgning Beteendeaktivering Tankars innehåll och funktion Acceptans 
Download