Kognitiv beteendemetodik, grundkurs

advertisement
Kognitiv beteendemetodik, grundkurs
UR INNEHÅLLET
vHistorik och utveckling
- grundläggande teori och filosofi
- inlärningsteori
vGrundläggande teori och struktur
- kognitivteori, emotionsteori
- metoder och förhållningssätt
- beteendeförändring
- färdighetsträning
14
vMedveten närvaro och acceptans
vSjälvbild, personlighet och egot
vVanligaste tekniker i KBT
vMotivation och målformulering
vAutomatiska tankar
vLivsregler och scheman
vMotgångar och framsteg
vVetenskap och vårt psyke
Utbildningens syfte
Syftet med grundutbildningen är att ge dig teoretisk kunskap, praktisk träning och kompetens i KBT:s grunder.
Utbildningen är användbar bland annat för sjukvårdspersonal, sjuksköterskor, socialarbetare, pedagoger eller för
personer som arbetar med organisationsutveckling. Utbildningen fungerar också som fördjupning av kompetens
samt personlig utveckling. Vi arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt där människan betraktas ur ett helhetperspektiv.
Omfattning och tider
v 3 dagar lärarledd undervisning
v Dagtid mellan 09.00 och 17.00
Vem kan söka till utbildningen?
Inga särskilda krav finns för att söka utbildningen, dock sätter vi höga krav på personlig mognad.
Utbildningen riktar sig till dig som i ditt yrke möter
människor i samtal där förhållningssättet och kognitiva metoder kan vara ett viktigt redskap i arbetet.
behandlar denna upplevelse. Individen måste utveckla
upplevelsens betydelse och detta helst i samspel med
andra.
Oavsett om du arbetar som terapeut, coach, ledare
eller liknande skall du kunna integrera denna metodik
som ett naturligt redskap i ditt arbete. Utbildningen är
praktiskt inriktad och du kan under utbildningens gång
direkt använda dig av de metoder och verktyg du lär
dig.
Upplevelsebaserad inlärning
Vid inlärning är det viktigt att fråga oss, hur vi lär
oss. En god inlärningsprocess ger resultat som är mer
beständigt över tid.
Varje form av inlärning föregås av något slags upplevelse. Det som påverkar resultatet av inlärningen
är hur vi förmedlar denna upplevelse, samt hur vi
Din investering: 7.500 exkl. moms (9.375 inkl. moms),
Paketpris: KBT-grund + OBM: 25.800 kr exkl. moms
Download