strategier hämtade från tillämpad beteendeanalys

advertisement
Fortsättningsdag praktisk beteendehantering
– strategier hämtade från tillämpad beteendeanalys
Torsdag 1 november
En fortsättningsdag för dig som gått ”Fortbildningskurs om beteende, inlärning och träning
med djurens välfärd i fokus” på Nordens Ark.
Med avstamp i deltagarnas egna erfarenheter och andra praktiska exempel kommer vi att
diskutera hur beteendeanalysens strategier kan användas i beteendearbetet.
*Vad är ”tillämpad beteendeanalys”?
*Fokus på beteendets relation till miljön, med faktiska data som utgångspunkt
*Identifiera vilken/vilka förstärkare som upprätthåller beteendet
*Identifiera triggrar/signaler
*Påverka beteendet på kort och lång sikt
*Dokumentation och forskning/experiment
Ta tillfället i akt att fördjupa ditt kunnande om beteende, inlärning och träning!
Kursledare under dagen är Eva Bertilsson.
Eva Bertilsson är utbildad beteendevetare och författare med lång erfarenhet av djurträning.
Specialist på träning med positiv förstärkning, och läser nu masterutbildning i beteendeanalys.
Håller kurser och föreläsningar i Sverige, Norge och USA och är medarbetare vid Karen
Pryors årligen återkommande expo för klickertränare. Fungerar som rådgivare i träningsfrågor
på Nordens Ark.
Var:
Nordens Ark, Åby säteri, 456 93 Hunnebostrand
När:
Torsdag 1 nov kl 9.00-16.00
Observera förkunskapskravet! Du som ännu inte gått kursen ”beteende inlärning träning”
har möjlighet att anmäla till den 30-31 oktober, se separat inbjudan.
Anmälan till:
[email protected] 0523-791 82, 0732-70 63 50
Sista anmälningsdag:
14 oktober 2012
Kostnad:
1000 kr (Inkl fika, lunch och material)
Max. 30 deltagare. Kursen ställs in vid mindre än 10 deltagare.
Hotellbokning:
Enkelrum: 1.180:- Del i dubbelrum: 755:- inkl. frukost
[email protected] 0523-795 45, 795 46
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards