Seminarium ”Beteende, lärande och träning

advertisement
Seminarium ”Beteende, lärande och träning
- tillämpad beteendeanalys med djurens välfärd i fokus!” (två heldagar)
Alla djur (och även vi människor) anpassar sitt beteende utifrån sina erfarenheter. Genom att
förstå hur detta ständiga lärande går till kan vi förbättra livet för djuren i vår närhet, samtidigt
som skötsel och hantering kan bli enklare och säkrare.
Vad är tillämpad beteendeanalys? Varför är det så viktigt att "tänka lärande och träning"?
Vilka beteendemål är relevanta för just mitt djur? Vad finns det för nackdelar med omedveten
träning? Hur kan vi förbättra våra djurs livskvalitet?
Två dagar späckade med relevant kunskap och mängder av praktiska exempel från många
olika områden och djurslag! Denna kurs passar t ex djurskötare, veterinärer och
lärare/instruktörer.
Den här kursen hålls bland annat regelbundet i samarbete med Nordens Ark, som fortbildning
för naturbrukslärare m fl.
För prisuppgift och bokning, kontakta [email protected]
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards