Lärandets A-B-C” Föreläsning med Eva Bertilsson

Studiefrämjandet inbjuder till Hundföreläsning:
”Lärandets A-B-C”
Föreläsning med Eva Bertilsson
Individens erfarenheter påverkar ständigt beteendet, men hur går det till? Vad
säger vetenskapen? Hur kan vi använda den här kunskapen för att bättre förstå
våra hundar (och oss själva)? Välkommen till en kväll med beteende, lärande och
träning i fokus.
Innehåll:
• Inlärningsteori i praktiken - tillämpad beteendeanalys
• Beteenden och deras funktioner - varför gör hunden så?
• Det ständiga lärandet - avsiktligt och oavsiktlig träning
• Att sätta beteendemål och att välja strategier för att nå dem
Dag: Tid: Plats: Kostnad: Anmälan: Onsdag 30 oktober
kl 18,30-21,00. Kaffe/te och fralla
serveras från kl 17.45 (ingår i avgiften).
Quality hotell, Vänersborg
100 kr, inbetalningskort skickas
ut i september
www.studieframjandet.se/stu
(obs: enbart föranmälan)
Eva Bertilsson har varit aktiv medlem och instruktör inom
brukshundklubben sedan 1992. Hon håller kurser och föreläsningar om hundträning och hundars beteende och lärande, både i Sverige och utomlands. Hon undervisar blivande
hundinstruk-törer och instruktörslärare inom beteende,
inlärning och agility. Eva jobbar även med klickerträning
för människor, s.k. TAGteach. Eva Bertilsson har skrivit flera
artiklar om belöningsbaserad träning, och är medförfattare till boken Agility Right From The Start. Just nu håller
hon dessutom på att avsluta sina studier vid masterprogrammet i beteendeanalys vid högskolan i Oslo Akershus.