Redovisning av KBT-behandling enligt Rehabiliteringsgarantin 2011
Personnr
Kön
Beh.period
Antal beh.
Ev. sjukskrivn
Utvärd. instrument Behandlare
Yrke
Rehabiliteringsgarantin omfattar patienter med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa i form av depression, ångest eller stress.
Behandlingsmetod som har evidens och som omfattas av Rehabiliteringsgarantin är Kognitiv beteende terapi (KBT).
För att få ersättning inom ramen för rehabiliteringsgarantin krävs att utredning och behandling individuellt eller i grupp genomförs av:
1. leg psykolog eller leg psykoterapeut med KBT eller IPT inriktning
2. leg psykolog eller leg psykoterapeut med annan inriktning men som använder KBT metoder eller IPT.
3. behandlare som har en adekvat grundutbildning som ex. sjusköterska, socionom, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, pedagog med
påbyggnadsutbildning i KBT eller IPT i omfattning som motsvarar en steg 1-utbildning
Arbetsplats