Grundläggande utbildning i kognitiv relationell psykoterapi

Kognitiva Relationella
Institutet
Grundläggande utbildning i
kognitiv relationell psykoterapi,
motsvarande steg 1
Med den kognitiva terapins tradition i
sokratisk filosofi och den relationella
affektfokuserade terapins grunder
i affektteori och anknytningsteori,
startar Kognitiva Relationella Institutet
en psykoterapiutbildning på steg 1 nivå
under fyra terminer.
Att kombinera den kognitiva terapins
grundelement med
moderna utvecklingsteorier ser vi som
en utmärkt bas i arbetet med människor.
Att förstå sig själv, sina reaktioner och sin
sårbarhet i mötet med andra människor
är en viktig del för att nå framgång
i terapeutiskt arbete.
Att arbeta med exempelvis missbruk,
ätstörningar, kriminalitet och psykisk ohälsa
är ofta en utmaning för personal,
inte bara kunskapsmässigt, utan framförallt
känslomässigt.
Vår utbildning kommer att erbjuda två
inriktningar. Dels vänder vi oss till personal
inom människovårdande yrken, t.ex. läkare
socionomer, sjuksköterskor och beteendevetare.
Vi erbjuder dessutom coacher, präster,
personalansvariga mfl. möjlighet till samma
teoretiska utbildning med en klienthandledning
som mer beaktar denna yrkesspecifika inriktning.
Kognitiva Relationella
Institutet
Antal kursplatser:
max 20 personer
Tid:
Onsdagar under fyra terminer, kl. 10.00-16.15
start den 5 september 2012 - anmälan senast 30 april 2012
Plats:
Stockholm, Barnhusgatan 22 (Norra Bantorget)
Pris:
24 000 kr/termin exkl. moms
Kursledning:
Jörgen Herlofson, leg. läkare, psykiater, leg. psykoterapeut
Calle Fjellman, socionom, leg. psykoterapeut
Ulla Hoppe, fil. dr. leg. psykoterapeut
Barbro Thormählen, med. lic. leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Camilla Sköld, leg. sjukgymnast, med. dr.
Utförlig presentation, kursplan och anmälningsblankett
finns på www. krinstitutet.se
Kontakt:
Calle Fjellman, 0708-20 49 69
Lars-Christer Karlsson 08-35 00 03