Anhållan om tjänsteresa

advertisement
Sjukvårds/läkemedelsersättning
Namn
Personnummer
Har rätt till ersättning för läkemedel/sjukvård upp till högkostnadsstaket.
Endast läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet (inom förmån) ersätts.
För läkemedelersättning krävs receptspecifikation på originalkvitto.
Sjukvårdsersättning utbetalas endast för behandling som utförs av leg. läkare, leg. psykolog,
leg psykiatriker, leg psykoterapeut, sjukgymnast, arbetsterapeut samt röntgen och
sjukhusvård (dygnsavgift). På originalkvittot ska det framgå vilken typ av behandling
originalkvittot avser.
Faktura eller bankslip ersätts ej. Vid faktura krävs kvitto på betald faktura, utdrag från bank
godkänns som kvitto.
För mer information om ersättning se: Medarbetarwebben/Personalfrågor/Lön och
ersättningar/Sjukvårdsersättning
Blankett version 2015.1
2015-10-22
Arkiveras vid lönefunktionen 10 år.
Arkiveras vid lönefunktionen 10 år.
Ev. avvikande kontering.
Konto
Kst
Proj
5830
Plats för kvitton:
Blanketten skickas till:
Personalavdelningen, Löneenheten: Gunilla Eriksson
Box 7087, 750 07 Uppsala
Fritt fält
Download