Har vi inte alla
ADHD?
Du inbjuds till frukostmöte kring olika perspektiv på utredning och
behandling. Var går egentligen gränsen för ADHD?
Föreläsare är:
Peter Jacobsson, leg psykolog, leg psykoterapeut vid VPM i Varberg
Lizette Högfeldt och Camilla Tilljander, attitydambassadörer från Hjärnkoll
talar kring diagnoser som motverkar stigmatisering och ställer frågan om vem
som vill vara normal.
Plats:
Tid:
Café STRANDGATAN 20, Halmstad
Torsdag den 31 januari kl.08.00-10.30.
Anmälan görs på Region Hallands hemsida senast den 3 januari 2013. Ange
eventuell specialkost.
Varmt välkomna!
KUR-projektet – om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk
funktionsnedsättning
Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att stimulera gemensam
kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Det har
resulterat i Kurprojektet – en satsning som syftar till att höja kvaliteten på arbetet med rehabilitering och förbättra
samarbetet mellan myndigheterna. Kunskapssatsningen vänder sig till handläggare på Försäkringskassan och
personal på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, psykiatrin och primärvården som i sitt arbete möter personer med
psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsbas som grundas på evidens
och beprövad erfarenhet. Satsningen ska också underlätta samarbetet organisationerna emellan genom att förtydliga
begrepp och ansvarsområden, utveckla metoder samt skapa samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar.
Innehållet i satsningen ska i så hög grad som möjligt vara evidensbaserat eller bygga på bästa tillgängliga kunskap.