kursen i Malaga 2016 - Institutet för affektfokuserad terapi

advertisement
Några omdömen om introduktionsutbildningen i affektfokuserad korttidspsykoterapi
hösten 2016:
”Kursen ger en sammanhållen helhet av aktuell affektteori teori och metoder.
Upplägget var pedagogiskt och proffsigt genomfört av Birgitta och Leif
båda skickliga, erfarna lärare, handledare och psykoterapeuter.
Jag fick med mig både uppdaterad teoretisk kunskap och tillräcklig verktygslåda för att
arbeta med affekter på ett systematiskt sätt i både terapier och handledning.
Inlärningen stimulerandes av miljön i vackra Malaga med möjlighet till sol, bad och kultur.”
Mona Wilhelmsson Göstas
Socionom, Med dr.
Leg psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi
” Trots att jag hade vissa förkunskaper inom området affektfokuserad psykoterapi, visade det
sig att kursen var mycket givande och lärorik. Jag fick uppdaterad kunskap inom området,
främst i form av Birgitta och Leifs förmåga att sy ihop teori och praktik på ett enkelt och
begripligt sätt. Föreläsarnas och deras kunskaper kompletterade varandra på ett sätt som
gjorde kursen mycket givande och intressant.
Sist men inte minst! Malaga som utbildningsort med sina soliga och varma sommardagar
förhöjde min känslomässiga upplevelse och gav mig kraft inför den svenska vintern.”
Ilkka Koskenniemi
Socionom. Leg. psykoterapeut.
”Med min bakgrund som psykoterapeut och handledare/lärare i en annan psykoterapeutisk
inriktning, var jag intresserad av att få orienterande kunskaper i affektfokuserad terapi. Att
välja utbildningen var ett klokt val. Introduktionskursen gav mig ett nytt redskap i mötet med
mina klienter men också en intressant orientering i den integrativa teori som ligger bakom
arbetssättet. Med sin stora erfarenhet av såväl kliniskt psykoterapeutiskt arbete som
undervisning inom ämnet, erbjöd Birgitta och Leif en fin mix av föreläsningar och praktiska
övningar. Dagarna var indelade i två intensiva pass md mellanliggande siesta då man kunde
läsa, sola eller bara njuta av en avstressande miljö. Till Birgitta och Leif säger jag: tack för
en jättefin kurs och till Malaga: på återseende”
Anne Koskenniemi
Leg psykolog/specialist i klinisk psykolog och arbetslivets psykologi.
Leg. psykoterapeut. Lärare/handledare i psykoterapi.
”Affektfokuserad utbildning på hög nivå! Jag uppskattade det pedagogiskt integrerade
upplägget, där teori varvas med tillämpning utifrån egen verklighet från arbetet. En
entusiasmerande, professionellt utvecklande kurs i härlig kulturell miljö. Jag överför lätt
kunskaperna från utbildningen till mitt vardagliga kliniska arbete!”
Marketta Jaala Svensson
Socionom. Leg psykoterapeut. Lärare/handledare i psykoterapi
Download