26 NOVEMBER, KULTURENS HUS, LULEÅ SPÅR A SPÅR B SPÅR C

advertisement
08:00 Registrering
11:20 Bensträckare
09:00 Invigning
11:30 Seminariepass 2
09:10 Plenumföreläsning
12:20 Lunch
09:50 Förmiddagskaffe
13:20
10:30 Seminariepass 1
14:10Eftermiddagsfika
Seminariepass 3
14:40 Seminariepass 4
15:30
15:40 Seminariepass 5
16.30
26 NOVEMBER, KULTURENS HUS, LULEÅ
SPÅR A
1A Bara jobbig eller personlighetsstörd, Del 1
Maria Bauer, beteendevetare, handledare, föreläsare och
författare
SPÅR B
SPÅR C
1B Ensamkommande ungdomars psykiska ( o) hälsa. Alla är
tonåringa och alla får ej PTSD, Del 1
Marie Balint, fil dr, leg psykolog/leg psykoterapeut
2A Bara jobbig eller personlighetsstörd, Del 2
Maria Bauer, beteendevetare, handledare, föreläsare och
författare
2B Ensamkommande ungdomars psykiska ( o) hälsa. Alla är
tonåringa och alla får ej PTSD, Del 2
Marie Balint, fil dr, leg psykolog/leg psykoterapeut
3A ”Komplexa fall inom psykiatrin: neuropsykiatriska
patienter med psykiatrisk samsjuklighet”
Isidora Bubak, medicinskt ledningsansvarig läkare, Norra
Stockholms Psykiatri
3B Utmaningar i utredning av våld i familjer med patriarkala
strukturer. Del 1
Riyadh Al-Baldawi, docent i psykiatri, leg psykoterapeut, handledare, vd för Orienthälsan
4A Självmordsrisk vid dubbeldiagnos
Isidora Bubak, medicinskt ledningsansvarig läkare, Norra
Stockholms Psykiatri
4B Utmaningar i utredning av våld i familjer med patriarkala
strukturer. Del 2
Riyadh Al-Baldawi, docent i psykiatri, leg psykoterapeut, handledare, vd för Orienthälsan
Arrangör: 1C Det goda mötet
Daniel Frydman, leg psykoterapeut
2C Så kommunicerar du rätt med psykiskt sårbara personer
Daniel Frydman, leg psykoterapeut
3C Själens längtan Om skuld, skam och beroende
Göran Larsson, präst, leg psykoterapeut
4C ATT UTSÄTTAS FÖR ANDRAS UTSATTHET – och konsten
att bevara sig själv
Göran Larsson, präst, leg psykoterapeut
Anmäl dig på www.norr.psyoh.se
Bensträckare
Dagen avslutas
Download