Föreläsningsserie, Malmö ht -15 och vt -16

advertisement
Föreläsningsserie i Malmö
Lyssna till Sveriges ledande psykologer i KBT
och mingla med likasinnade Psykologpartners i Skåne anordnar en föreläsningsserie med flera av Sveriges ledande psykologer inom
Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Varmt välkommen till inspirerande heldagsföreläsningar med
framträdande psykologer som pratar om sitt specialområde. Detta är ett gyllene tillfälle att träffa andra i
regionen som arbetar med KBT. Psykologpartners Skåne stannar kvar för mingel efter föreläsningarna. Föreläsningarna riktar sig till dig som arbetar med människovårdande yrken och är insatt i KBT. Du
kommer att få möjlighet att fördjupa dina kunskaper i respektive tema och ta del av den senaste forskning
inom ämnesområdena. Föreläsare
Tema
Datum
Anna Kåver
Känslofokuserad KBT
25 september 2015
Leg. psykolog, leg.
psykoterapeut,
specialist i klinisk
psykologi, handledare
och författare. Har skrivit sju böcker
inom området KBT, bland annat KBT
i utveckling, Allians och den
terapeutiska relationen i KBT, och
Himmel, helvete och allt däremellan.
Vi har alla känslor och vi klarar
oss inte utan dem. De är en
nödvändig kompass i tillvarons
snåriga terräng. Dagen kommer
att fokusera på hur du som
kliniker kan förstå känslornas
funktion och använda dig av
denna kunskap i dina kliniska
möten.
Jonas Ramnerö
Depression
Leg. psykolog, leg.
psykoterapeut,
handledare, doktor i
psykologi, studierektor
psykologprogrammet på Stockholms
Universitet. Har tillsammans med
Niklas Törneke skrivit boken
Beteendets ABC.
Psykologisk behandling för
depression har genomgått stora
förändringar de senaste 10 åren.
Denna dag kommer att redogöra
för aktuell forskning om hur
depression förstås och hur
aktivering kan bryta den
depressiva processen.
www.psykologpartners.se
27 november 2015
M artin Forster
Leg. psykolog och
doktor i psykologi.
Har de senaste åren
arbetat med
Foto: Mia Carlsson
föräldrastöd i olika
former. Författare till boken Fem
gånger mer kärlek. Är nu aktuellt med
boken Jag törs inte men gör det ändå.
Ångest, oro &
självförtroende hos barn
5 februari 2016
Dagen kommer att fokusera på
några av de vanligaste psykiska
problemen hos barn och unga,
dess orsaker, verksamma
behandlings-metoder och vilka
förebyggande åtgärder som
rekommenderas. Aktuell
forskning och teori varvas med
fallexempel och övningar.
Johan Holmberg
Samtal som fungerar
Leg. psykolog, leg.
psykoterapeut,
handledare, doktorand,
medlem av MINT.
Har tillsammans med Magnus Stalby
skrivit boken Samtal som fungerar.
Det professionella samtalet är en
central del i många yrken. Denna
föreläsningsdag kommer att
handla om hur beteendeanalys i
kombination med effektiva
samtalsmetoder kan bidra till ett
mer fungerande samtalsklimat.
15 april 2016
Mer information om föreläsningarna finns på psykologpartners hemsida
www.psykologpartners.se/utbildningar, sök under respektive månad.
Pris
Priset för en heldag är 3 000:- + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.
Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.
Lokal & tid
Föreläsningsserien hålls på Clarion Collection Hotel Temperance, Engelbrektsgatan 16 i Malmö. Samtliga
dagar gäller tiden 9.00-16.00 med möjlighet till mingel efteråt.
Anmälan
Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/utbildningar. Leta upp den aktuella
utbildningsdagen och fyll i kontaktformuläret. Sista anmälningsdag är en
månad innan respektive föreläsning.
Observera att anmälan är bindande.
Varmt välkommen!
www.psykologpartners.se
Download