Att förhålla sig till mat

advertisement
Är du intresserad?
Start September och februari
Plats Vårdcentralen Hunnebostrand, Skolgatan 1, Centrumhuset
Tid
Måndag eftermiddag/kväll
Att förhålla sig till mat
Viktminskning med KBT,
enligt Cognitive Eating Control Theraphy (Stahre-metoden)
• 6-8 deltagare
• Möjlighet till hälsoundersökning
• 11 tillfällen inklusive introduktion
• Ca 2 timmar per tillfälle
• 60 kronor per tillfälle (ingår ej i
högkostnadsskyddet)
Ring oss om du vill veta mer eller lämna din
intresseanmälan!
Elisabeth Hansson, distriktssjuksköterska, 0523-398 12
Pia Augustsson Olsson, kurator, 0523-398 55
Vårdcentralen, 0523-398 00
Välkommen!
Vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand
Erbjudande
från Vårdcentralen
Kungshamn/Hunnebostrand
Att förhålla sig till mat
Vårt förhållande till mat är livslångt, vi har många tankar
och känslor kring mat – både behagliga och mindre trevliga.
Mat behöver vi för att kunna leva, vi kan inte utesluta den
som vi kan med till exempel alkohol eller tobak.
De tio behandlingsstegen
Inför kurstart sker en individuell intervju.
Intro
Övervikt handlar sällan endast om mat
Vi väljer våra (ät)beteenden utifrån ett medvetet eller omedvetet ”vinstintresse”. Ibland kan dessa vinstintressen vara
förrädiska; ett ätande som på kort sikt ger en ”personlig
vinst” kan långsiktigt leda till en ”personlig förlust”.
Steg 1 Självbildens betydelse för (ät)beteendet
I ”Att förhålla sig till mat” kartläggs sambandet mellan tankar, känslor och beteende. Hur kan man förändra sitt sätt att
tänka och äta? Vilken roll spelar min självbild? Det är lättare
att bryta ett dåligt mönster om man ser sambandet mellan hur
man mår och hur man äter.
Steg 4 Negativa/Positiva tankemönster och (ät)beteendet
Steg 2 Tankar, känslor och (ät)beteende
Steg 3 Automatiska och medvetna tankar
Steg 5 Kontroll och hjälplöshet
Steg 6 Stress – en del av livet 1.
Positiv- och negativ stress
Steg 7 Stress – en del av livet 2.
Gränssättning och (ät)beteende
Vi använder oss av
tallriksmodellen i vårt
kostprogram.
KBT – Kognitiv beteendeterapi
I KBT ligger tonvikten på samspelet mellan individen och
omgivningen, här och nu. Centralt i KBT är hur människor
känner och handlar utifrån sin självbild, personliga handlingsregler, känslor och en kommenterande/tolkande tankeverksamhet.
Kognition är vår förmåga att tala, tänka, komma ihåg och
planera.
Steg 8 Förändringar. Nya möjligheter eller hinder
Steg 9 Att gå vidare. Målplaneringens betydelse
för bibehållande av viktnedgång.
Steg 10 Den egna målplaneringen
Download