Diabetes – kolla blodsockret! Jag brukar be min son (42 år) kolla

Diabetes – kolla blodsockret!
Jag brukar be min son (42 år) kolla blodsockret några gånger per år. Sista
gången var värdena för höga. Ett telefonsamtal till vårdcentralen gav en akut
läkartid bara några timmar senare. Sedan snabbremiss till diabetesmottagningen
på Danderyds sjukhus. Diabetes tas på största allvar, från att ha ringt
vårdcentralen på morgonen satt vi redan på eftermiddagen på
specialistmottagningen.
Vårdcentralen hade angett Williams syndrom i remissen, både vårdcentralen och
Danderyds sjukhus var väl medvetna om kopplingen WS och diabetes. Så här
står det i Socialstyrelsens kunskapsunderlag om WS:
”Det finns en ökad risk att personer med syndromet utvecklar diabetes.
Ofta kan man redan i barnaåren ha en nedsatt glukostolerans, som är
ett första symtom på diabetes. En undersökning av vuxna med
syndromet visade att 75 procent antingen hade ett förstadium till
diabetes eller behövde behandlas för diabetes. Man vet ännu inte om
orsaken är nedsatt förmåga att producera insulin eller om det har att
göra med att kroppens celler till viss del är motståndskraftiga mot
insulinets verkan.
Eftersom diabetes är vanligt vid Williams syndrom och kan utvecklas redan i
barndomen är det viktigt med regelbundna kontroller, för att upptäcka och
behandla symtomen så tidigt som möjligt.”
Så låt kolla blodsockret! Och om värdena är för höga, försäkra er om att
alla uppgifter anmäls till det nationella diabetesregistret! Då kan det
forskas vidare om orsaker och behandling.
Ylva Arnhof