Föreläsningar för psykisk hälsa

Föreläsningar för
psykisk hälsa
Vårdcentralen Lyckorna Motala/Vårdcentralen Borensberg
Vårdcentralen Lyckorna erbjuder dig som är intresserad, anhörig eller som lider av psykisk ohälsa,
veckovisa föreläsningar om sömnsvårigheter, ångest och stress, medicinsk yoga och förebyggande
egenvård vad gäller psykiskt välmående generellt. För att delta på föreläsningarna vill vi att du ska
vara listad hos Vårdcentralen Lyckorna eller Vårdcentralen Borensberg. Föreläsningarna hålls av
kurator och/eller psykolog.
Sömn och sömnsvårigheter
Föreläsningen handlar om sömn, hur vi kan främja god sömn och hur man kan komma tillrätta med
sömnbesvär med hjälp av tekniker från Kognitiv beteendeterap (KBT).
Nästa datum: torsdag 9/2, onsdag 15/3, torsdag 20/4, torsdag 11/5
Tid: kl. 15.00–16.00
Stress och ångest
Stress och ångest är naturliga delar av livet som vi alla upplever, men ibland tar dessa känslor ett lite
för stort utrymme i våra liv. På den här föreläsningen får du lära dig mer om vad stress och ångest är.
Du får även konkreta tips på hur du kan hantera stress och ångest utifrån tekniker som används inom
Kognitiv beteendeterapi (KBT).
Nästa datum: torsdag 16/2, onsdag 8/3, torsdag 6/4, torsdag 18/5
Tid: kl. 15.00–ca 16.30
Vardagsglädje
Föreläsningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur vi människor fungerar känslomässigt och
vad som får oss att må bra psykiskt. Vi kommer att berätta om olika friskfaktorer, det vill säga
förmågor som är viktiga för att hantera de svårigheter och motgångar som vi alla drabbas av någon
gång i livet. På föreläsningen får du även med dig konkreta övningar att jobba med för att stärka din
psykiska hälsa. Dessa är hämtade från psykologisk forskning, bl.a. Kognitiv beteendeterapi (KBT).
Nästa datum: onsdag 1/2, onsdag 1/3, onsdag 29/3, onsdag 3/5
Tid: kl. 14.00–16.00
Prova på medicinsk yoga
Medicinsk yoga är en lugn och avslappnande träningsform där andningen är central. Det är mjuka och
inkännande kroppsövningar som innehåller positioner, andning och meditation. Yogapassen är
utformade så att alla utifrån sina egna förutsättningar kan utöva dem. Övningarna utförs mestadels
sittande eller liggande.
Nästa datum: fredag 24/2, fredag 24/3, fredag 28/4, fredag 2/6
Tid: kl. 14.00–15.00
Plats: Vårdcentalen Lyckorna, Lasarettsgatan 37, Motala
Kostnad: 100 kr (Frikort gäller ej. Anmälan är bindande, uteblivet besök faktureras.)
Anmälan: Anmäl dig genom att lämna meddelande på vår telefonsvarare 010-104 72 10 med namn
och datum för den förläsning du önskar gå på, samt ditt eget namn och personnummer. Du kan
också säga till personalen vid ditt besök på vårdcentralen.
Revisionsdatum
www.regionostergotland.se
2014-12-04