Ångest/ Oro

advertisement
Ångest/ Oro
Skillnad Oro/ Ångest
 Ångest saknar fokus, ospecifik känsla, EJ förklaras.
 Oro
Sätta ord
Orsaker
 Fysiska påfrestningar
 Existentiella funderingar
 Läkemedel
symtom
 Rädsla
 Oro
 Spändhet
 Nedstämdhet.
 Gråtattacker
 Ältande tankar
 Fysiska symtom, hjärtklappning, hyperventilering, motorisk oro, sömnrubbningar.
Åtgärder
 Bemötande.
 Information.
 Avslappning, massage
 Avledning- musik/radio, hög läsning,ljus
 Erbjuda samtalsstöd.
 Läkemedel.
Obehandlad Ångest/oro
 Fysiskt
 Psykiskt
 Socialt
 Existentiellt
Utvärdera
 Insatserna någon effekt
 Skattning
 Dokumentera
Download