Var tredje patient på vårdcentralerna har problem

Psykologhjälp sparar miljarder
Stockholms läns landsting skulle göra en besparing på nästan 2,5 miljarder kronor om
man investerade i en utbyggnad av den psykiska hälsovården.
68 000 personer i Stockholms län som förra året sökte hjälp för depression eller ångest
fick inte träffa en psykolog. Landstinget har inte anställt eller slutit avtal med tillräckligt många
psykologer och psykisk ohälsa förblir obehandlad. 90 procent av dem som drabbas av depression
och ångest får inte en rekommenderad behandling. Men en investering på 900 miljoner kronor
skulle ge tillgång till legitimerade psykologer på Stockholms vårdcentraler. Det skulle ge enorma
positiva konsekvenser som till exempel avlastning av den överansträngda kroppssjukvården,
minskat antal sjukdagar för stockholmare med ångest och depressionsproblematik samt ökade
skatteintäkter. Allt som allt sparar investeringen totalt drygt 2,5 miljarder per år för landstinget.
Stockholms läns landsting, som innefattar en femtedel av Sveriges befolkning, bekostade förra
året 20 000 besök hos psykolog i primärvården jämfört med 2,8 miljoner läkarbesök. Ändå är vart
tredje patientbesök i primärvården relaterat till psykisk ohälsa.
Psykologförbundet uppvaktar landstingsfullmäktige inför budgetsammanträdets andra dag. Vi
står utanför Landstingshuset på Hantverkargatan 45 i Stockholm den 25 november klockan 9.00
och delar ut Depressionsrapporten som bifogas här. Tillgång till psykolog på vårdcentralerna
sparar miljarder!
För mer information kontakta:
Susanne Bertman, Press- och kommunikationsansvarig för Sveriges Psykologförbund
[email protected]
0709 67 64 13