Psykologhjälp sparar miljoner

advertisement
Psykologhjälp sparar miljoner
70 procent av dem som drabbas av depression och ångest får inte en rekommenderad
behandling. Västmanlands landsting skulle göra en besparing på 308 miljoner kronor om man
investerade i en utbyggnad av den psykiska hälsovården.
15 400 personer i Västmanlands landsting som förra året sökte hjälp för depression eller ångest
fick inte träffa en psykolog. Landstinget har inte anställt eller slutit avtal med tillräckligt många
psykologer och psykisk ohälsa förblir obehandlad. Men en investering på 113 miljoner kronor
skulle ge tillgång till legitimerade psykologer på Västmanlands vårdcentraler. Det skulle ge
enorma positiva konsekvenser som till exempel avlastning av den överansträngda
kroppssjukvården, minskat antal sjukdagar för personer med ångest och depressionsproblematik
samt ökade skatteintäkter. Allt som allt sparar investeringen totalt drygt 308 miljoner per år för
landstinget.
Västmanlands läns landsting bekostade förra året 4 500 besök hos psykolog i
primärvården jämfört med 319 600 läkarbesök. Ändå är vart tredje patientbesök i
primärvården relaterat till psykisk ohälsa.
Psykologförbundet uppvaktar landstingsstyrelsen idag vid deras möte den 16 december och delar
ut ”Depressionsrapporten” som bifogas här. Vi står utanför Landstingshuset, Centrallasarettet,
ingång 4 i Västerås den 16 december klockan 17:00 Tillgång till psykolog på vårdcentralerna
sparar miljoner!
För mer information kontakta:
Marie Brandstetter Hiltunen, verksam leg psykolog i Västmanland
0760-44 84 88
Download