BHV-PROGRAMMET – Universella

advertisement
BHV-PROGRAMMET – Universella
* Antal besök och när under 2,5-3 år anpassas efter metod för språkscreening och lokala metoder. Utvecklingsarbete pågår.
Uppmärksamma vid varje besök behov av riktade insatser
som ytterligare besök, ytterligare hembesök, annan insats av
• Sjuksköterska (S)
• Läkare (L)
• Psykolog MBHV (P)
• annan
Evelinas redaktionsråd september 2014
Download