Ungdomshälsans processkarta som ppt

advertisement
Psykisk ohälsa – Flödesprocess på Ungdomshälsan
Ringer
inom 14
dagar
Väntelista till
kurator
Behov
Drop in
Webbokning
Besök hos
barnmorska
Närstående/
skolpersonal
ringer
Öppen
telefonrådgivning
barnmorska/psyk
olog
Telefonbedömning
psykolog
Besök hos kurator
Råd och stöd / UAS
Besök hos
psykolog
Livet börjar
fungera
Kommer en
gång
Slutar komma
Genomsnitt 8
besök
Livet börjar
fungera
Nybesök inom 23veckor
Alliansskapande
Mål för
behandling
Ringer själv
Läkarbesök
Rem vidare
Ätstörningsproblematik,
akuta problem
hänvisas vidare
Hänvisar till:
- psykiatri
- skol HV
- husläkare
- (kurator)
Medicinering
Psykiaterkontakt
Download