Psykosocial vägledning

advertisement
Psykosocial vägledning
Information om Pedagogiska
hörselvårdens kurativa verksamhet
för vuxna
Varför behöver jag stöd i min hörselsituation?
Kurator bistår med psykosocial vägledning till personer som
upplever behov av att samtala om sin hörselsituation.
Att få en hörselnedsättning kan för många vara svårt att
hantera känslomässigt.
För en del kan det vara en jobbig process att erkänna
hörselnedsättningen och de olika konsekvenser en hörselförlust
medför.
Forskning visar att det kan dröja någonstans mellan 5 – 15 år
innan man aktivt söker hjälp för sina hörselproblem.
En kurator kan hjälpa till med att sortera tankar och känslor
knutna till hörselnedsättningen.
Det är viktigt att få information och öka den egna kunskapen om
hur hörselnedsättningen påverkar livet samt vad man själv kan
göra för att finna hållbara lösningar.
Det finns även ett stort värde i att få ventilera sina funderingar
och få bearbeta upplevelser.
Du får kontakt med Pedagogiska hörselvårdens kurator via
remiss från Öronmottagning eller Audionommottagning. Har du
tidigare varit för hörselutredning kan du själv ta kontakt med
Pedagogiska hörselvården.
Vad kan en kurator hjälpa till med?
En kurator kan bistå med bl.a. :
Stöd-, kris- och motivationssamtal med vuxna och deras
anhöriga, enskilt eller i grupp
Stödja personens självständighetsutveckling och främja
medvetandet om det egna funktionshindret
Vid behov vara ett stöd i frågor som rör utbildning och arbete
Informera om sociala rättigheter och annan samhällsservice
Vid behov bistå med stöd vid t.ex. ansökningar
Vid behov vara ett stöd i kontakten med myndigheter och att
bistå med information och funktionshinderspecifik kunskap
Det finns goda möjligheter till livskvalitet trots
hörselnedsättning!
Stefan Hellsberg
Kurator
Vuxenteamet nås här
Pedagogiska hörselvården
Fraktgatan 5, Plan 2
633 46 ESKILSTUNA
Telefon expedition
016-10 30 17
(mån-tors, klockan 09.00-11.00)
Texttelefon
016-10 51 36
Fax
016-10 56 41
SMS
070 – 601 67 82
E-post expedition
[email protected]
Telefon hörselpedagog
016-10 30 19
Telefon kurator
016-10 55 89
Pedagogiska hörselvården
Nyköpings lasarett
Visornas väg 3
611 85 NYKÖPING
Telefon hörselpedagog
0155-24 54 70
Download