Till dig som har eller har haft cancer och/eller till dig som är

advertisement
Till dig som har eller har haft cancer och/eller till dig som är närstående
Anmälan skickas till:
Välkommen till kursen som ger dig möjlighet att få svar på dina frågor om
sjukdom och behandling. Du får även träffa andra i liknande situation,
oavsett om du är patient eller närstående. Under ledning av
sjuksköterskor, läkare, kurator, dietist och sjukgymnast träffas vi kring
följande teman:












Människokroppen och cancersjukdom
Utredning och behandling av cancer
Lindring av symtom och biverkningar
Mat vid cancer
Att tala om cancer
Anpassning till förändring
Avspänningsövningar
Att vara närstående
Samhällets stöd och resurser
När orden inte räcker till
Komplementära behandlingsmetoder
Aktuell forskning
Kursen ges vid åtta tillfällen i Linköping med start den 10 oktober klockan
16:00 – ca 18:30. Kurs och kursmaterial är kostnadsfritt. Kurslokal
meddelas i bekräftelsen. Fyll i anmälningsblanketten, klipp av och skicka
in, senast 25 september. Max 20 deltagare. Lägsta ålder för deltagande
18 år.
kurator Karin Engblom
Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Jag vill gärna delta i den kostnadsfria kursen.


Jag kommer ensam
Jag kommer i sällskap med
Namn: _____________________________
Som är:
Klipp här




Make/maka/sambo/särbo
Dotter/son
Mor/far
God vän
Namn:________________________________________
Adress:_______________________________________
______________________________________________
Telefon:_______________________________________
Om du undrar över något:
ring oss
Karin Engblom, kurator, tel: 010-1033957
Lotta Eriksson, specialistsjuksköterska i onkologi, tel: 010-1032811
eller maila: [email protected]
Klipp av och vik ihop din anmälan. Tejpa vid markeringen på andra
sidan, sätt på frimärke och posta till oss
Tejpa här
Vik här
Porto
Kurator Karin Engblom
Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tejpa här
Kurs för dig som har eller haft cancer och/eller för dig som är närstående
Download