Information till dig som är patient på Onkologiska klinken och har

advertisement
När en förälder drabbas av cancer påverkas hela
Du får gärna ta med ditt barn till sjukhuset!
familjen. Det blir förändringar både psykiskt, ekonomiskt,
socialt och existentiellt. För att barnet ska kunna hantera
situationen på ett bra sätt är det därför viktigt att låta
barnet vara delaktigt i det som sker under sjukdomstiden.
Vi rekommenderar att du någon gång under
behandlingstiden tar med ditt barn för att visa vad som
händer när du är på sjukhuset. Barnet slipper då fantisera
och får en klar bild över hur behandlingen går till.
Det är viktigt att alla barn får saklig, åldersanpassad
information. (Se Cancerfondens broschyr ” Vad säger jag
till barnen”.)
Barn är känsliga och känner av när något inte är som det
ska i familjen. Att undanhålla barnet information gör att
barnet får fantasier. Om föräldern av välmening inte
pratar med barnet om det svåra kan det bli lämnat ensamt
med sina tankar, oro och fantasier, vilka ofta är värre än
verkligheten. Det är inte ovanligt att barnet då tar på sig
skulden för sin förälders sjukdom och känner sig övergivet.
På Strålbehandlingsenheten finns det en broschyr med
bilder som vänder sig till barn och handlar om
strålbehandling. Det finns också ett informationsblad med
bilder från Medicinska behandlingsenheten. Dessa kan du
gärna titta i tillsammans med barnet. Meddela personalen i
förväg om ditt barn ska följa med och se hur en behandling
går till.
Alla barn, oavsett ålder, behöver få veta:
 Sjukdomens namn
 Vad som görs för att hjälpa den sjuke föräldern
 Vad barnet kan göra för att känna sig delaktigt
 Vad som ska ske den närmaste tiden, även i barnets
vardag.
På avdelning 85 finns en Barnhörna med bl.a. spel, lego och
andra leksaker för barn i olika åldrar. Dit kan barnet gå
med medföljande vuxen under tiden de väntar på att du får
behandling eller har ett läkarbesök.
Om du har behov av hjälp och stöd eller har frågor
och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig!
Telefonnummer till personer som kan vara till hjälp:
Kurator Johanna Joneklav
Kurator Ditte Tengvall
Kurator Anna Kling
Kurator Karin Halvorsen
Kurator Henrik Nilsson
Sjukhuskyrkan, präst:
Annelie Inghamn Pettersson
019019019019019-
602 13 29
602 78 62
602 15 82
602 15 81
602 78 74
019-602 24 40
Vi rekommenderar näracancer.se som är en webbsida för
unga som står nära någon som har cancer.
Där finns bland mycket annat informationsfilmerna ”Så
funkar cellen”, ”Så funkar cancer” och ”Så funkar
behandling” där Tv-profilen Eva Funck på ett
lättförståeligt sätt berättar hur det blir cancer och hur
man kan behandla sjukdomen.
Källa: Cancerfonden, BRIS, LIO Innehåll: Johanna Joneklav, Onkologiska kliniken, USÖ.
Bild på framsidan: Jenny Bergvall
Reviderad: 2013-08-22
Information till dig som är
patient på Onkologiska klinken
på USÖ och har minderåriga
barn.
Download