Bra, dålig blankett

advertisement
Vad tycker du funkar bra i gruppen?
Vad tycker du funkar mindre bra i gruppen?
Något vi ledare är bra på?
Något vi ledare kan bli bättre på?
Vad ska du göra för att nå dina mål och få gruppen att fungera?
Download