Information till barn om strålbehandling på USÖ

advertisement
Information till barn
om strålbehandling
på USÖ
Strålbehandlingsenheten
Onkologiska kliniken
Om en person har fått en sjukdom som heter cancer
kan det hända att personen behöver få strålbehandling.
På sjukhuset kallas alla som är sjuka för patienter.
Så här kan det gå till när en patient kommer till
strålbehandlingen.
Patienten som ska få
strålbehandling anmäler
sig i receptionen.
Sedan får patienten sätta sig i väntrummet och vänta
på sin tur. Under tiden kan han eller hon dricka kaffe
och läsa en tidning.
2
Först får patienten träffa en doktor som berättar
vad patienten kommer att få för behandling och hur
behandlingen kommer att gå till.
Sjuksköterskan ritar på kroppen var
behandlingen ska ges.
Efter det tas det bilder
av den del av kroppen
som ska behandlas.
Det görs med hjälp av
datortomografen.
Det är en maskin som tar
bilder av hur det ser ut
inuti kroppen.
3
En av behandlingsapparaterna
ser ut så här. Den skickar strålar
mot det ställe i kroppen som är
sjukt. På så sätt minskar cancern
och kan försvinna helt.
Strålarna känns inte. Men man
kan bli trött efter behandlingen
och det är vanligt att huden efter
några dagar blir lite röd.
Med hjälp av ljuslinjer
ställer man in maskinen
för att strålarna skall
hamna rätt.
4
Patienten behöver ligga på ett speciellt sätt för att
strålarna ska komma åt cancern. Så här kan det se ut
vid behandling.
Om patienten exempelvis ska stråla en höft eller ett bröst
behöver han eller hon ligga med armarna över huvudet.
Om patienten ska strålas
mot huvudet eller halsen
får han eller hon ha en
gummimask över ansiktet
under strålningen.
För att patienten ska ligga
helt stilla och strålarna ska
komma på rätt ställe sätts
masken fast i britsen som
patienten ligger på under
strålningen.
5
Under behandlingen ligger patienten själv i rummet. Det finns
möjlighet att lyssna på musik under tiden. Personalen sitter i ett
rum bredvid och ser patienten via en TV-skärm.
Om patienten behöver hjälp är det bara att ropa, så avbryter
personalen behandlingen.
Hela behandlingen tar bara någon minut och sedan får
patienten åka hem igen.
6
Under tiden du väntar på den som
får behandling får du gärna ta med
dig en vuxen och leka i barnhörnan
på avdelning 85.
Där finns saker för barn i alla åldrar,
bland annat duplo-lego, bilar och
dockor för de mindre barnen och
spel, smålego och målarsaker för de
lite äldre.
7
För mer information rekommenderar
vi ”Nära cancer” som är en webbsida för
unga som står nära någon som har cancer.
USÖ, ÖREBRO JUNI 2013
Där finns bland annat informationsfilmerna
”Så funkar cellen”, ”Så funkar cancer”
och ”Så funkar behandling” där TV-profilen
Eva Funck på ett lättförståeligt sätt berättar
om hur det blir cancer och hur man kan
behandla sjukdomen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards