Kartläggning av Analcancerns Spridning till Ljumskarna – en

advertisement
Kartläggning av Analcancerns Spridning till Ljumskarna – en jämförelse mellan dagens riktlinjer för strålbehandling och cancerns spridning. Magisteruppsats Rickard Rahn Per Albertsson Kliniskt Center för Onkologi Läkarprogrammet Göteborg, Sverige 2014 1
Populärvetenskaplig sammanfattning Denna studie har visat att det förmodligen finns ett ganska stort område i ljumskarna som man
inte behöver ge någon strålbehandling mot, vilket leder till att man kan bespara många
framtida patienter de oerhört jobbiga biverkningar, både på kort och lång sikt, som man får
vid strålbehandling.
Analcancer är idag en relativt ovanlig sjukdom som på senare år dock blivit alltmer vanlig,
framför allt i västvärlden. Sjukdomen härstammar från analkanalen, alltså de sista 4 – 5
centimetrarna av det långa rör vi kallar mag-tarmkanalen. Traditionellt har man behandlat
analcancer framför allt genom kirurgi, vilket innebär att man opererar bort tumören från
analkanalen. Under mitten av 80-talet visade man dock att kirurgi inte gav några fördelar
jämfört behandling med strålning och cellgifter. Därför väljer man idag denna behandling vid
analcancer.
Vid strålbehandling mot analcancer strålar man idag såväl analkanalen som ljumskarna, vilket
är den vanligaste platsen till vilken cancern sprider sig. Till följd av stora tekniska framsteg
under senare år har man kunnat utveckla tekniken bakom strålbehandlingen. Detta har lett till
att man idag kan behandla ett område med stark strålning utan att det ”spiller över” för
mycket på de friska delarna som finns runtomkring. Detta leder till att man får mycket mindre
biverkningar både på kort och lång sikt. Men för att vara väldigt säker på att man inte missar
någon spridd cancer, som kan vara så liten så den inte syns med blotta ögat, så behöver man
känna till det exakta området dit cancern kan sprida sig.
Idag följer man så kallade ”kliniska riktlinjer”, som sammanställts av experter inom
analcancerbehandling, för att veta vilket område man skall strålbehandla. Idag finns det dock
en begränsad kunskap om exakt vilket område som analcancern sprider sig till i ljumskarna.
2
Detta gör det svårt att veta vilket område man kan bespara från strålning, då man självklart
inte vill riskera att missa spridd cancer med sin strålbehandling. Det är detta som studien har
försökt att åtgärda.
Studien, som utförts på en grupp av 41 patienter, har visat att det finns ett ganska stort område
i ljumskarna man idag ger strålbehandling mot som man inte behöver bestråla. Detta på grund
av att denna studie inte visat ett enda fall av spridd cancer inom detta område. Det totala
antalet av spridda cancersvulster i studien var 112. Fyndet gör att man sannolikt kan bespara
många patienter från onödig strålning med mindre biverkningar som följd. Detta ger i sin tur
högre livskvalitet för patienter som genomgår behandling mot analcancer.
Det krävs dock mer forskning inom ämnet, då det finns väldigt få studier gjorda inom
området, innan man kan göra några större ändringar i dagens behandling.
3
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards