Målsökande intern strålbehandling av spridd cancer med

advertisement
Målsökande intern strålbehandling av spridd cancer med alfastrålarna Astat-211 och Vismut-213.
Vi arbetar med att ta fram ett komplement till etablerade cancerbehandlingar såsom
strålbehandling, kirurgi och cytostatika. Metoden är riktad mot behandling av spridd cancer och är
tänkt att slå ut mycket små tumörer som eventuellt finns kvar efter strålbehandling eller kirurgi.
Sådana kvarvarande cancerceller kan vara svåra eller omöjliga att upptäcka, men man vet av
erfarenhet att vissa patienter har ökad risk att ha kvarvarande sjukdom efter en vanlig behandling.
Vissa patienter får därför en tilläggsbehandling med cytostatika. Den är dock inte alltid effektiv och
orsakar ofta svåra biverkningar.
I målsökande intern strålbehandling använder man målsökande molekyler, t.ex. antikroppar, vilka
injiceras i kroppen och därefter söker upp tumörceller. Till dessa målsökande molekyler har man
kopplat ett radioaktivt ämne vilket utsänder strålning. När målsökaren träffat sitt mål, dvs
tumörcellerna, så blir dessa bestrålade på plats av det medburna radioaktiva ämnet. Principen för vår
cancerbehandling är densamma som för konventionell strålbehandling, d.v.s. att döda cancerceller
med den energi som tas upp när vävnad utsätts för joniserande strålning.
Det unika med vår metod är att det radioaktiva ämnet, Astat-211, är en så kallad alfastrålare. Den
radioaktiva atomen Astat-211 utsänder i sitt sönderfall så kallade alfa-partiklar. När de tumörsökande antikropparna fäst sig på en cancercell, blir cellerna träffade och bestrålade av dessa alfapartiklar.
Vår metod är speciellt lämpad för behandling av mycket små tumörer. Alfa-partiklar har nämligen
egenskaper som är synnerligen väl lämpade för att döda ett fåtal cancerceller. Deras räckvidd är
mindre än 0,1 mm, vilket betyder att all strålning som avges tas upp inom ett område som motsvarar
diametern på ca 4 cancerceller. Detta betyder även att omgivande normal vävnad till stor del kan
skonas från bestrålning. En annan fördel med alfa-strålning är att den energi som de utsatta
cancercellerna tar upp är flera tusen gånger högre än om de bestrålas med fotoner eller elektroner
som t.ex. apparater för extern strålbehandling levererar. Endast ett fåtal forskargrupper i världen har
tillgång till alfa-strålande ämnen för användning inom intern strålbehandling.
Vi har i tidigare djurförsök inom äggstockscancer visat att vår målsökande strålbehandling med
alfastrålaren At-211 varit mycket effektiv för just behandling av små tumörer. Dessa djurförsök har
varit så lovande att vi genomfört och avslutat en patientstudie (fas I), för att kartlägga om denna
metod har några biverkningar vid lokal behandling i bukhålan av äggstockscancer. Resultaten var
lovande och inga allvarliga biverkningar uppstod. Därför planerar vi nu för en fas II/III-studie där man
studerar effekten av behandlingen på tumörerna.
Lars Jacobsson
Download