att iaktta vid behandling av patienter som fått strålbehandling med

advertisement
Information till tandläkare
2012-03-01
ATT IAKTTA VID BEHANDLING AV PATIENTER SOM FÅTT
STRÅLBEHANDLING MED MUNHÅLA OCH SPOTTKÖRTLAR I FÄLTET.
Genomblödningen i bestrålat käkben är försämrad (för all framtid).
Tandextraktion och kirurgiska ingrepp medför risk för sekvesterbildning och
osteoradionekros.
Även vid depuration i djupa fickor och rotkanalbehandling finns risk för infektion i käkben
och antibiotika bör ges i de allra flesta fall.
V-penicillin (Kåvepenin) ges som förstahandspreparat med dosering 1g x 3 i 10 dagar eller
tills primärläkning skett. Vid penicillinallergi används i stället Dalacin kapslar 300 mg x 3.
Konsult eller remiss till sjukhustandvård/käkkirurgi rekommenderas vid behov av extraktion i
strålbehandlat område.
Bestrålade spottkörtlar ger minskad salivsekretion och ökad risk för karies.
Kariesaktiviteten kan ibland öka dramatiskt. Tandhalskaries och karies med atypisk
lokalisation förekommer. Viss risk föreligger för aggravering av parodontit.
Ökad abrasion är inte ovanligt.
Minskad gapförmåga kan förebyggas med träningsprogram.
Täta kontroller är viktigt med profylaxråd om kost, hygien och fluor.
Behandlingen anpassas individuellt men det kan vara klokt att inleda med
 daglig behandling med fluorgel i mjukplastskena för att sedan övergå till
 fluorsugtabletter eller fluortuggummi för att också stimulera salivproduktionen
alternativt
 fluorsköljning dagligen
Förhandsbedömning till landstinget kan göras vid muntorrhet till följd av strålbehandling.
(Tandvård som led i sjukdomsbehandling kategori 14).
Vid frågor kontakta gärna
Sjukhustandvården
010-103 85 61
Sjukhustandvården/Käkkliniken /US
Käkkirurgi
010-103 85 66
Download