Birgitta Jälevik
Övertandläkare, Odont. Dr
Specialist i pedodonti
Specialistcentrum för pedodont och ortodonti
[email protected]
Barns tandhälsa
• Barn och ungdomstandvårdens
organisation
• Tändernas utveckling och eruption
• Tänder – avvikelser, sjukdomar
• Slemhinnor – avvikelser, sjukdomar
• Påverkan vid vissa allmänsjukdomar
• Munvård
Barn och ungdomstandvårdens
organisation
•
•
•
•
•
Fri tandvård för alla t.o.m. 19 år
Privat eller offentlig vårdgivare
Specialisttandvård
Tandhälsan är god men……
De som inte kommer till tandvård
Barn och ungdomstandvården
uppgifter
• Skapa trygghet i tandvårdssituationen
• Förebygga och vid behov behandla oral
ohälsa
• Urskilja och vid behov behandla tandoch bett-utvecklingsstörningar
Pedodontins Roll
• Att stödja och utveckla allmäntandläkarna
beträffande diagnostik, riskbedömning och
omhändertagande av barn- och
ungdomspatienter.
• Att i samarbete med allmäntandvården,
tandhälsovård, övriga specialistkliniker,
barnmedicinska kliniker, habilitering och
barnhälsovård verka för att barnpatienter får
ett så gott odontologiskt, medicinskt och
psykologiskt omhändertagande som möjligt
Patientbehandling
• Barnen har primärt sin
huvudansvariga tandläkare på
hemmakliniken och vid behov
behandlas barnet i samråd med
pedodontist eller annan specialist.
• Ett fåtal patienter kan behöva en
specialist i barntandvård som sin
huvudansvariga tandläkare.
En pedodontist utreder och
behandlar:
Ö Barn med funktionshinder o/e
allmänsjukdomar som påverkar tandhälsa
och orala funktioner
Ö Barn med omfattande, avancerade o/e
ovanliga avvikelser eller sjukdomar i
tänder, käkar eller munhåla
Ö Barn med tandvårdrädsla och
behandlingsomognad
Tandens
bildande
Morfogenesen
knoppstadiet
klockstadiet
mösstadiet
kronstadiet
Tandutvecklingen - kronologi
Schour & Massler 1941
Tandutvecklingen - kronologi
Schour & Massler 1941
Mjölktändernas frambrott
Överkäken
Underkäken
Framtand 1
10 månader
+-3
8 månader
+-4
Framtand 2
11,5 månader
+-4
13 månader
+-5
Hörntand
19,5 månader
+-5
19,5 månader
+-5
Kindtand 1
16 månader
+-4
16 månader
+-4
Kindtand 2
29 månader
+-7
27 månader
+-6
Permanenta tändernas frambrott
Överkäken
Underkäken
Framtand 1
7,2 år
+-0,5
6,3 år
+-0,4
Framtand 2
8,2 år
+-0,6
7,4 år
+-0,6
Hörntand
11,5 år
+-1,4
10,4 år
+-1,3
Premolar 1
10,2 år
+-1,5
10,5 år
+-1,5
Premolar 2
11.0 år
+-1,6
11,7 år
+-1,7
Molar 1
6,6 år
+-0,5
6,5 år
+-0,4
Molar 2
12,4 år
+-1,4
11,9 år
+-1,4
Natal tand
Variationer i tändernas antal och
form
• 2 % har övertaliga tänder
• 6 % saknar en eller flera anlag till
permanenta tänder
• Tvillingtänder
• Koniska tänder
Tandutvecklingsstörning
Mineraliseringsstörningar av
olika typer
Flicka 10 år
27
TRAUMA
Tidig småbarnskaries
Flicka 23 månader
Ludvigs treårsdag
3-årig pojke av
Kosovo-Albanskt
Ursprung
Pojke 3½ år
Karies är symtom på ett icke
önskvärt beteende ur såväl
odontologisk och medicinsk
synvinkel
Karies riskfaktorer
•
•
•
•
Odontologiska riskfaktorer
Beteende faktorer
Sociala faktorer
Medicinska faktorer
Odontologiska riskfaktorer
• Karies
• Plack
• Gingivit
Beteende faktorer
•
•
•
•
Munhygienvanor
Kostvanor
Fluoranvändning
Temperament, beteendeproblematik
Sociala faktorer
•
•
•
•
Bristande språkförståelse
Föräldrarnas attityd till tandvård
Föräldrarnas kunskap om tandvård
Bristande gränssättning
Medicinska faktorer
•
•
•
•
Kronisk sjukdom
Medicinering
Uppfödningsproblematik
Funktionshinder
STRESS I FAMILJEN
Utbränd
het
Anhörigs
sjukdom
Gränssättningsproblem
Dålig
självkänsla
Ekonomiproblem
Beteende
problem
Allmän
sjukdom
Öronbarn
BARNET
Sömnproblem
Sjukt
syskon
Vill ej äta
Kolik
Astma
Personlighet
Relations
problem
Arbets
löshet
Tortyr
Krigs upplevelser
Att förebygga karies
• Balans mellan angreppsfaktorer och
försvarsfaktorer
Angrepps faktorer
Försvars faktorer
Angrepps faktorer
Försvars faktorer
STRESS I FAMILJEN
Bristande
munhygien
Angrepps faktorer
Ökad sötsakskonsumtion
Försvars faktorer
Att förebygga karies
• Balans mellan angreppsfaktorer och
försvarsfaktorer
• Fluor
• Munhygien
Mörk beläggning orsakad av harmlösa bakterier
Erosioner - frätskador
Förändringar i
munhålans slemhinnor
Eruptionscysta
Excision av tungband
Mucosele
Papillom
Bitsår efter anestesi
Aphte
Herpetisk gingivostomatit
ANUG = akut nekrotiserande ulcerös gingivit
Svamp
Downs syndrom
Pojke 1½ år
Decubitus erupterande
tand
Downs syndrom
Första Down plattan
JIA
10-årig pojke
Immuno-suppression efter
hjärttransplantation
Simon 4 år diagnos ALL
M Barr-Agholme, Karolinska Insitutet
Flicka 14 år, grunddiagnos ALL,
mucosit efter metotrexatkur har sköljt med
Andolex
M Barr-Agholme, Karolinska Insitutet
13 årig flicka tumör bakom ögat
M Barr-Agholme, Karolinska Insitutet
14 årig pojke lymfom
M Barr-Agholme, Karolinska Insitutet
Correlation between oral
mucositis and neutropenia
Blijlevens NMA et al. Bone Marrow Transplant 2000;25:1269-78
Benzydamine diminishes
the incidence of ulceration
30
% ulceration
25
20
15
10
Placebo
Andolex
5
0
1250 cGy
2500 cGy
3750 cGy
5000 cGy
Epstein JB et al. Cancer 2001;92:875-85
Påverkan av sjukdomar
Cystisk fibros
– Risk för hög kariesaktivitet pga högt sockerintag och munandning
– Öppet bett
– Viktigt med god tandhälsa eftersom infektioner kan förvärra patientens tillstånd
Astma
–
–
–
–
Ökad kariesrisk
Muntorrhet
Tandköttsinflammation
Erosion
Diabetes
– Parodontit
– Karies
Malign sjukdom, behandling
– Mucositer
– Gingiva hyperplasier