KURSNÄMNDEN MEDDELAR 2/2005

advertisement
KURSNÄMNDEN MEDDELAR
2/2009
Kursnämnden ordnar kursen (kursnr 38309)
PREVENTION I PRAKTIKEN
Kursgivare: Professor Svante Twetman, Köpenhamn och docent Eva Söderling, Åbo
Tid:
Fredag 18.9.2009 kl. 09.30-16.30 och lördag 19.9.2009 kl. 08.30-12.30
Kursens längd:
Kurstyp:
Kursspråk:
10 timmar
Föreläsning/diskussion
svenska
Kursens mål:
Kursen syftar till att ge uppdaterade och fördjupade teoretiska och
praktiska kunskaper i kariesprevention ur ett evidensbaserat perspektiv.
Kursprogram:
Introduktion – sjukdom vs. symptom
Karies epidemiologi – är karies ett folkhälsoproblem?
Karies etiologi – den ekologiska plackhypotesen
Grundbegrepp inom preventiv medicin
Egenvård vs. professionella åtgärder
Den preventiva ”paletten” och karies balansen
Evidens för prevention med
- fluor
- kost- och hygieninformation – det motiverande samtalet
- fissurförsegling
- sockerersättningsmedel – xylitol
- antibakteriella medel – klorhexidin, probiotika
Plats:
Majvik Kongress Hotel, Masaby, Kyrkslätt, inkvartering i enkelrum, 103 €
Max. delt.antal:
Kursavgift:
Sista anm. dag:
30 personer
150 €
13.8.2009
Kansliet stänger för sommaren 15.6., men det går bra att anmäla sig per e-post ([email protected])
eller lämna meddelande på telefonsvararen! Skön sommar! På plats igen 10.8., mvh Harriet
Download