Hur skulle Du själv göra

advertisement
Hur skulle Du själv göra??
Fyll i och skicka detta dokument till [email protected]
SjukdomsTillstånd
Analcancer
Undergrupp
Lokaliserad
T1
Bröstcancer Radikal op
3 axillmet
GallblåseLokalt
cancer
recidiv
Malignt
Generalimelanom
serad
KolonRadikalt op
cancer
Stadium III
MjukdelsStor tumör
sarkom
Radikat op
HodgkinBulky
lymfom
Mediastinum
Åtgärd
Operation
enbart
Adjuvant
FEC
Cytostatika
Gemzar
Kemoimmunoterapi
Adjuvant
FLv
Postop
strålbeh
Cytostatika
ABVD
Riksdagsprioritering
Angelägenhetsgrad
Bot
Livsförlängning
Symptomlindring
Psykosocial
Risk
Evidens
Kostnad
Rangordning
Download