Flik 04 Ordlista

advertisement
1(2)
Ordlista
-Om annat gäller korrigera utifrån respektive tumörgrupp-
Biopsi
Vävnadsprover som tas frånprostatan, via
ändtarmen. Proverna undersöks sedan i
mikroskop av patologläkare.
Cytostatika
Läkemedel som används vid behandling av
cancer, orden Kemoterapi och Cellgift används
också. Kan ges både i dropp och som tabletter.
DT
Datortomografi, kallas också skiktröntgen.
Gy
Gray, en enhet för att mäta strålningsdos.
Gleason score
gradering
Histopatologiskt bedömning av primärtumören
vid prostatacancer där de två mest utbredda
mönstren summeras till en Gleasonsumma
(Gleason score), exempelvis 3 + 4 = 7.
IPSS
International Prostate Symptom Score, ett
frågeformulär som värderar symtom som har
med urineringen att göra.
Lymfkörtlar
Körtlar anslutna till lymfbanor längs blodkärlen
till tarmen.
MDK
Multidisciplinär konferens. En rond där
onkologer, radiologer, kirurger, patologer och
sjuksköterskor diskuterar behandlingen av din
tumör.
Metastas
Dottertumör.
MRT
Magnetresonanstomografi, kallas också
magnetkamera.
PAD
(Patologisk anatomisk diagnos) Vad den
mikroskopiska undersökningen visar.
Palpation
Man känner med handen eller fingrarna.
Patologisk
Sjuklig.
PICC-line
En tunn silikonkateter som är inlagd i ett större
kärl på överarmen, för att ge cytostatika på ett
säkert sätt
Utskriftsdatum: 7/14/2017
2(2)
Postoperativ
Efter operationen.
Preoperativ
Före operationen.
PSA
Prostataspecifikt antigen, ett ämne som
utsöndras av såväl normala prostatakörtlar som
av prostatacancerceller. Man mäter halten av
PSA i blodprov vid utrednings och uppföljning av
prostatacancer.
Radikal
Borttagen med bra marginal.
Skelettskintigrafi
Röntgenundersökning som utförs för att kotrollera
om prostatacancern finns i sklettet
Subkutan venport
En liten dosa som opereras in under huden som
har en förbindelse med ett större blodkärl, för att
ge cytostatika på ett säkert sätt.
TRUL
Ultraljudsundersökning av prostatan vi ändtarmen
Utskriftsdatum: 7/14/2017
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards