Sexualitet, hormonverksamhet och förändringar i

advertisement
Anvisning
Tammerfors Universitetssjukhus
Inremedicinska ansvarsområdet/hematologi
Nr 65.00.21R
1 (1)
15.7.2017
Sexualitet, hormonverksamhet och förändringar i fortplantningsförmågan
Sexualitet
Sexualiteten är en väsentlig del av människans liv. Den innebär inte bara fysisk
tillfredsställelse utan är ett vitt begrepp som innehåller manlighet, kvinnlighet, mental
tillfredsställelse med närhet, samhörighet, trygghet, ömhet och öppenhet.
Till sexualiteten hör både verbal och ickeverbal interaktion mellan människor. Sexualiteten
är individuell och framträder på många olika sätt i olika livssituationer och åldrar.
Stress som kan uppstå till följd av insjuknande, sänkt självkänsla, depression, förändringar
i jagbilden och olika slags behandlingar (t.ex. cytostatika) kan minska den sexuella lusten.
Sjukdomen påverkar hela familjen och även parrelationen.
Cytostatika i sig hindrar inte sexuellt umgänge. Blodvärdena är dock låga när man får
cytostatika och det gör att risken för infektioner och blödningar ökar. Blodvärdena
kontrolleras med blodprov och du informeras om resultaten. Man bör undvika samlag när
trombosytvärdet är under 40.
Intimhygienen sköts på normalt sätt med dusch.
Hormonverksamhet
Cytostatika påverkar slemhinnorna i hela kroppen. Hos kvinnorna blir slidan torrare och
irriterad. Det är möjligt att menstruationen uteblir och kvinnan kan få klimakteriebesvär,
t.ex. blodvallningar. Man kan använda baskräm eller ren vaselin för att skydda slidans
slemhinnor. Läkaren kan börja en ersättande hormonbehandling vid behov. Ibland är
hormonbehandlingen nödvändig under vården t.ex. för att uppskjuta menstruationen till en
lämpligare tidpunkt.
Förändringar i fortplantningsförmågan
Cytostatika kan leda till antingen tillfällig eller bestående sterilitet. Cytostatika orsakar
normalt inte erektionsvårigheter för män, men kan orsaka antingen tillfällig eller bestående
sterilitet. Du kan diskutera nedfrysning av sperma för ev kommande behov med din läkare
innan behandlingen med cystostatika börjas. Det är rekommenderat att använda
preventivmedel både före och efter behandlingen. Kondom är bra under vården eftersom
den skyddar även mot infektioner. Planerar du en graviditet kan din läkare berätta mer om
den lämpliga tidpunkten med tanke på vården och sjukdomen.
Birkalands sjukvårdsdistrikts samkommun  www.pshp.fi
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards