Medicinsk cancerbehandling
Hans Hagberg
Onkologkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala
Vad har hänt sen början av 80-talet
Cancer – incidens i Sverige
1980 35.000/år
2015 60.000/år
Orsak
• Vi blir äldre
• Screening
• Bröst
• Smear cervix
• PSA
• Blod i avföring (kolon-cancer) på gång
Orsak till cancer
• Otur
• Ålder
• Rökning
major
• Solning
• HPV
-----------------------------------------------------------------------------------------• Gener
• Matvanor
minor
• Övervikt
Skydd mot cancer
• Rök inte
• Sola försiktigt
major
• Motionera
• Vaccinera mot HPV
----------------------------------------------------------------------------------------• Undvik rött kött
• Undvik konstlade vitaminer, selen etc
minor
Behandling av cancer
80 talet
• Cytostatika
• Hormoner
• Strålbehandling
2010  tillkommit
•Antikroppar
•Signalsubstans-hämmare (små molekyler)
•Immunterapi
•Skelett-profylax (bisfosfonater/denusomab)
Cytostatika – inga nya
• 20 -30 olika
• Utveckling: varianter med mindre toxicitet samma effekt
• Nytt – kombinera med antikroppar
Hur fungerar cytostatika
DNA
• Falsk byggsten
• Stör mitos
• Stör arkitekturen
Stör arkitektur
cyklofosfamid
A-T
-- NCH2CH2-G
G
G-C
mikrotubuli
Stör mitos
taxaner
vinka
Topoisomeras-hämmare
• DNA trådarna måste trasslas rätt inför mitos
DNA
Topoisomeras
Biverkningar
• Illamående
• Håravfall
• Benmärg
• Slemhinnor
Oftast kopplat till
neutropeni
Mukosit i avsaknad av neutropeni
• 5-FU fr.a om defekt genetik
• Caelyx (liposomal beredning av doxorubicin)
Biverkningar av cytostatika minskat
• Serotoninhämmarna/Neurokininhämmarna minskat
illamående
• G-CSF minskat neutropen feber/mukosit
• ”snälla” cyto tex karboplatin istället för cisplatin
G-CSF
Tillväxtfaktor slemhinna
•Keratinin stimulating factor
•Aldrig lyft
Autolog stamcellstransplantation
• 5 dagars behandling med cytostatika x 10
• Tänjer gränsen för cytostatika
• Extrem neutropeni c:a 8-10 dagar
• Mkt mukosit
• Nedkylning av munhålan (is) viss effekt
Antikroppar genombrott c:a 2000
Type I
Type II
Rituximab
Herceptin
Immunologisk behandling
• Aktivera cytotoxiska T-celler genom att blockera regulatoriska T-celler
• CTL4A
• PD-1
• PD-1L
Aktivera immunsystemet
PD 1 hämmare
27
PD-1 hämmare – genombrott melanom
Brentuximab vedotin
Antikropp
+
cytostatika
Signalsubstanshämmare
Små molekyler
Först på marknaden – Imatinib Glivec
Flera har biverkningar i munhålan
Gastrointestinal stroma cell tumor - GIST
IMATINIB
= Glivec
26 tyrosinkinashämmare
Skelettprofylax – viktig del av cancervård
• Minskar smärta
• Minskar motoriskt handikapp
• Ändra balansen osteoblast/osteoklast
• Bisfosfonater
• Denusomab (Prolia / XGeva)
Denusomab
N.mentalis = ”benmärgsnerven”
domningar i käken är en perifer nervskada
Epigenetik – miljön runt omkring DNA
• Ny princip för cancerbehandling
• Börjar användas vid enstaka diagnoser
• Komplicerad mekanism som ger kaskader i cellen signalsystem
Överkalix-1800 talet
isolerat och fattigt och
växlade mellan hungerår
och god tillgång på mat
Diabetesincidensen varierade beroende
på farfars kost kring 10 års ålder
Sammanfattning medicinsk behandling av
cancet
• Cytostatika – Fortfarande viktigast
• Antikroppar
• Signalsubstanshämmare
• Immunologisk behandling