Guide för hantering av läkemedelsavfall

advertisement
2011-04-28
Guide för hantering av läkemedelsavfall
Se även lokala rutiner och instruktioner för din verksamhet
Kasserat läkemedel
sorteras/destrueras som
Beskrivning
Kemiskt
avfall
Cytostatika och
läkemedelförorenat
avfall/Läkemedelsavfall
Tömda förpackningar
sorteras som
Avlopp
Återvinning
Hushållsavfall
(om ej antibiotika
eller cytostatika)
(om ej antibiotika eller
cytostatika)
X
Anestesimedel för
inhalation
Tömd behållare
med korken på
X
X
inkl förpackning
Antibiotika (AFS 2005:5)
X
X
Packa in glaset så
ingen skadar sig
Om kvarvarande mängd > 5 %
Brytampull av glas
X
inkl förpackning
Cytostatika (AFS 2005:5)
Flytande läkemedel för
oralt och utvärtes bruk
X
Hormoninnehållande
produkter: salva, p-spiral,
p-stav, och vaginalinlägg
X
X
X
Infusionslösning inkl
aggregat med tillsats av
läkemedel
Tömd påse, endast
lösning kvar i
aggregat
X
X
Om
kvarvarande
mängd < 5 %
X
Injektionsflaska
Injektionsspruta
X
X
Obs! Kanyl i
skärande/stickande
Obs! Kanyl i
skärande/stickande
X
Kapslar
X
X
Närings- och elektrolytlösning inkl aggregat,
utan tillsats av läkemedel
X
X
Näsdroppar
Produkter med
betydande restmängder
efter användning tex
depotplåster och
pulverinhalatorer
X
Påse som inte kan
Påse som kan
källsorteras och
källsorteras
alla aggregat
X
X
X
X
Salva utan hormoner
Metalltub, låt
hatt sitta kvar
Övriga tuber, låt
hatten sitta kvar
Sprayburk/Aerosol
"Pystom" om
ej märkt
brand- eller
miljöfarlig
X
X
X
Tabletter
X
Ögondroppar
X
Övrigt läkemedelsavfall – sortera som Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall
X
X
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards